Vraag verkeersveiligheid tunnels onder spoor

De CDA-fractie stelt in de commissie Ruimte van 4 december 2007 vragen over de verkeersveiligheid in onder meer de tunnel onder het NS-station.

Het volgende wordt in het vragenkwartier van de commissie Ruimte aan de orde worden gesteld.

Tunnel onder de Gebroken Meeldijk (onder NS-station) is voor fietsers vooral vanaf de Stationsweg gevaarlijk. Het is er donker zodat ander verkeer moeilijk is te herkennen. Verder is de hellingbaan vanaf de Stationsweg relatief stijl en kunnen bij aanwezigheid van bladeren gevaarlijke gladde situaties ontstaan.

Tevens bestaat er nog het gevaar botsingen tussen brommers en fietsers die  vaak met hoge snelheid vanuit de tunnel en vanaf de Stationsweg komen.

Tunnel bij de Brandaen/Roeivereniging en kanovereniging is ook slecht verlicht. Ook daar ontstaan gevaarlijke situaties door het ontbreken van overzicht omdat het in de tunnel te donker is.

De CDA-fractie gaat het college vragen wat zij aan deze gevaarlijke situaties denkt te kunnen doen.