Sportzaken in de commissie Samenleving

Op de agenda van de commissie Samenleving van 3 december 2007 waren een aantal sportzaken aan de orde. Namelijk de accommodaties van de Hockey Club Barendrecht en van de schietsportvereniging De Vrijheid. Ook de resultaten van het onderzoek naar aanleiding van de motie buitensportaccommodaties werd besproken.

Financiering nieuwe hockeyaccommodatie van Hockey Club Barendrecht
Vanwege de reis van Sportwoordvoerder Adrie Luijendijk naar India heeft ondergetekende hem vervangen als woordvoerder sport. Er lag een voorstel van wethouder Bas Nootenboom om extra geld uit te trekken voor dit project.

Voor de velden, die volledig voor rekening van de gemeente worden aangelegd, een bedrag van circa € 50.000 vanwege versterking van de infrastructuur voor de velden. Ook extra uitgaven voor het clubgebouw. Dat gebouw wordt door de HCB in eigen beheer gebouwd, met een subsidieregeling van 2/3 van de bouwkosten. Hockey Club Barendrecht (HCB) had extra geld gevraagd voor extra sanitair, voor meer kleedkamers dan eerder begroot en voor een investering op het gebied van voedselveiligheid. De wethouder stelde voor de kleedkamers niet (komt wel als het echt nodig is) en de andere bedragen wel te subsidiëren.

De CDA-fractie ondersteunde het voorstel en wilde over de uitbreiding van de kleedkamers ook nog wel nadenken. Aanpassing over enkele jaren zou het verhaal alleen maar extra duur maken.

Op het allerlaatste moment kwam er een brief van HCB aan de raadsfracties, waaruit bleek dat de investering in het clubgebouw enkele 100.000-en euro duurder zou worden. Het laatste moment, dat was op vrijdagavond voor de commissievergadering van maandag, en de wethouder noch de ambtenaren waren geïnformeerd. Er was veel onbegrip bij alle fracties over deze kostenverhoging en over de wijze waarop HCB hiermee is omgegaan.

De hockeypenningmeester en zijn bestuur gaan nu opnieuw in gesprek met de wethouder en de ambtenaren, en dan zal er mogelijk een nieuw voorstel komen. De CDA fractie wil best meedenken met de HCB, maar een extreme verhoging van de subsidie zoals die nu voorligt is moeilijk uit te leggen. We wachten nu even af waar de Barendrechtse hockey-ers mee komen.

Financiering accommodatie Schietsportvereniging De Vrijheid
De CDA-fractie is accoord gegaan met het voorstel van wethouder Nootenboom om een nieuw gebouw te financieren voor de Schietsport. Het gaat om hele forse bedragen, maar er moet iets gebeuren. De huidige accommodatie (naast TVB, de tennisvereniging)  van de vereniging ommantelen, waardoor er geen geluidsoverlast meer is voor de te bouwen huizen op Ziedewij, is een andere oplossing. Deze is weliswaar veel goedkoper, maar het is dan vanwege de staat van het gebouw geen duurzame investering. Over een aantal jaren moet er dan toch weer iets gebeuren. De belangrijkste reden van het CDA om accoord te gaan is dat de extra financiering wordt gedekt door de verkoop van de grond van het huidige gebouw. Daardoor kan een kavel extra worden gebouwd, naast de 8 kavels die nu komen op de plek van de huidige hockeyvelden. Bovendien: de Schietsportvereniging heeft niet om woningen naast hun gebouw gevraagd, en die club kan je daarom zelf niet met het probleem opzadelen.

We hebben er wel op aangedrongen dat de gemeente het nieuwe gebouw kan opeisen als men bijvoorbeeld veel te weinig leden krijgt in de toekomst. De wethouder onderzoekt de juridische mogelijkheden. Wij gaan er uiteraard van uit dat de vereniging op de nieuwe locatie (naast Mazeppa, aan de Dierensteinweg) verder kan groeien en bloeien.

Nota Buitensportaccommodaties
De Raad had de wethouder gevraagd om nog eens goed te kijken naar de capaciteit van de buitensportverenigingen, met name van de voetbalverenigingen en de korfbal. Er worden in 2008 behoorlijke investeringen gedaan in clubhuizen en kunstgrasvelden. Kom je dan later tot de ontdekking dat vanwege de groei toch verenigingen moeten worden verplaatst, dan is dan uiteraard zonde van het geld. De clubs hebben aangegeven dat zei op de huidige locaties de komende jaren vooruit kunnen. De investeringen kunnen dus worden gedaan. "

Deze verslaglegging is maar een beknopte weergave van alle discussies, afwegingen en de uiteindelijke besluitvorming. Mocht u meer willen weten of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met ondergetekende of met Adrie Luijendijk, adrie.luijendijk@cdabarendrecht.nl