Vragen bomenkap Middeldijk

De CDA-fractie heeft het college vragen gesteld over de voorgenomen bomenkap aan de Middeldijk in Carnisselande.  Aanleiding is het rapport dat de actiegroep "Kap de bomenkap" aan wethouder Zuurbier heeft aangeboden.

De tekst van onze vragen:

De actiegroep "Kap de bomenkap" heeft zich laten voorlichten door een aantal Wageningse bomendeskundigen en komt met een aantal vragen en voorstellen.  

Dit heeft bij de CDA-fractie geleid tot de volgende vragen

1- Kunt u nog eens uitleggen waarom er 285 (vlg de actiegroep) moeten worden gekapt als er slechts 35 (volgens de actiegroep) in slechte staat verkeren?

2 -De actiegroep heeft bezwaar tegen het (visuele )onderzoek van de VTA (Visual Tree Assessment) . Is de VTA een juiste onderzoeksmethode en voldoet de VTA aan de juiste criteria om adviezen te geven?

3-Wat zijn uw bezwaren tegen het voorgestelde plan van de actiegroep waarin de nodige faseringen zijn opgenomen

4- Waarom heeft u een voorkeur voor de es? Zijn er nog andere varianten mogelijk bv een resistente iep zoals wordt voorgesteld daar de actiegroep?