Vragen naar aanleiding van verkeersveiligheid

Het CDA Barendrecht heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan.

Dit hebben we als speerpunt benoemd in ons verkiezingsprogramma  ( Zie deze LINK  ) en is overgenomen in het collegeprogramma.
Zaterdag bereikte ons het bericht over het grote aantal ongevallen in Carnisselande en Smitshoek, verontruste inwoners hebben een petitie gestart.
Een serieuze zaak die voor wat het CDA Barendrecht betreft ook direct de aandacht moet krijgen van het College van Burgemeester en wethouders. Namens de coalitiepartijen heeft het CDA hierover schriftelijke vragen gesteld.

 

Vragen inzake verkeersveiligheid Carnisselande en Smitshoek

Geachte college,

De fracties van CDA, CU-SGP, VVD, PvdA, GroenLinks en D66  hebben vernomen dat er de afgelopen weken in Carnisselande en Smitshoek meerdere ernstige verkeersongelukken hebben plaatsgevonden, waarbij meerdere zwaargewonden zijn gevallen. Naar aanleiding van deze incidenten hebben de bovengenoemde fracties de volgende vragen:

  • Is het college op de hoogte van deze verkeersongelukken?
  • Is er sprake van een verhoogd aantal ongevallen in de genoemde wijken de afgelopen periode ten opzichte van een vergelijkbare periode? Zo ja kan het college aangeven wat de oorzaak van de ongevallen zijn?
  • Welke maatregelen zijn/worden op dit moment genomen om de verkeersongelukken te verminderen cq aan te pakken?

Verontruste inwoners zijn inmiddels een petitie (www.barendrechtveiliger.petities.nl) gestart. De indieners en ondertekenaars van de petitie constateren dat de verkeersveiligheid in Carnisselande en Smitshoek niet acceptabel is, waardoor er steeds meer verkeersongevallen plaatsvinden.

  • Is het college bekend met het bestaan van deze petitie?
  • Is het college bekent met het verzoek van de indieners en ondertekenaars van de petitie en is het college bereid om in gesprek te gaan met de indieners van de petitie?
  • Kan en wil het college gevolg geven aan de verzoeken van indieners en zo ja, worden de bewoners hierbij betrokken en geïnformeerd? Zo nee kan het college aangeven waarom zij geen gevolg geeft aan de verzoeken?

Alvast dank voor het beantwoorden van de vragen.

Wiljo Reijnders
Gemeenteraadslid CDA Barendrecht

Tagged