CDA blij met collegeprogramma!

Op donderdag 29 november heeft het college het collegeprogramma “Barendrecht Toekomst bestendig” gepresenteerd.

Het CDA is blij met de inhoud van het programma. De nieuwe bestuursstijl die eerder al geïntroduceerd is wordt hierin ook nader uitgewerkt en toegelicht. Dit klinkt door in alle onderwerpen die het college wil oppakken tussen nu en 2022.
Na een aantal maanden oriëntatie en verschillende informatiebijeenkomsten zijn een thema’s benoemd die aansluiten bij datgene wat inwoners naar voren hebben gebracht.

Wat zijn de onderwerpen  in dit programma die mede door de inwoners zijn benoemd?

 1. Een veilige woonomgeving
 2. Een goed onderhouden Barendrecht
 3. Verbeteren van de zorg
 4. We werken toe naar een duurzaam Barendrecht
 5. Ondernemen in Barendrecht wordt gestimuleerd
 6. We faciliteren goed onderwijs
 7. Ontspannen, sporten en cultuur moet voor iedereen mogelijk en bereikbaar zijn

Opvallend is ook dat aan alle onderwerpen resultaten en of doelen zijn gekoppeld, in die zin een programma dat dus duidelijk is.

Een greep uit de gestelde doelen:

 • Veiligheidspost: 2020: Opening veiligheidspost in 2020
 • Criminaliteit: een daling van 10% van het aantal diefstallen, woning- en auto-inbraken in 2022
 • Fietsvriendelijkheid: Barendrecht staat in de top 10 van de meest fietsvriendelijke gemeenten
 • Onderhoud buitenruimte: het onderhoud voldoet aan de norm (niveau B)
 • Eenzaamheid: er wordt een akkoord gesloten met sociaal en maatschappelijke partners tegen eenzaamheid
 • Innovatie: Er wordt een innovatiefonds ingesteld voor nieuwe ideeën in het sociaal domein
 • Duurzaamheid: over 4 jaar zijn alle gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen (waar mogelijk)
 • Duurzaamheid: Barendrecht presteert boven het landelijk gemiddelde
 • Duurzaamheid: De hoeveelheid restafval daalt van nu 286 kg naar 175 kg per inwoner in 2022
 • Lokale inkoop door gemeente naar boven de 30% in 2022
 • Er wordt een innovatiecentrum gerealiseerd voor startende ondernemers
 • Het aantal bijstandsgerechtigden daalt met 10%

En dat alles met een sluitende meerjarenbegroting!

Concluderend: We zien als CDA Barendrecht veel van onze verkiezingsinzet terugkomen in dit collegeprogramma!

Tagged