Vragen over huisartsenzorg in Carnisselande

De CDA-fractie heeft op 26 januari 2009 aan het college vragen gesteld over de huisartsenzorg in Carnisselande.  

Van nieuwe bewoners van Carnisselande hoort de CDA-fractie de laatste tijd steeds vaker de klacht dat zij in hun nieuwe woonomgeving geen huisarts kunnen vinden en dat de procedure rondom de inschrijving bij een praktijk moeizaam verloopt.

Huisartsen spelen een cruciale rol in de eerstelijnsgezondheidszorg. Het is dan ook zorgelijk dat een deel van onze bewoners die primaire zorg ontbeert.

De CDA-fractie is zich ervan bewust dat het college niet gaat over de huisartsenzorg.  Maar legt haar zorg en vragen toch bij het college neer.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van het huidige tekort aan huisartsen in Barendrecht- Carnisselande?
  2. Speelt dit te kort aan huisartsen op dit moment ook in Barendrecht-Centrum?
  3. Ziet het college mogelijkheden, vanzelfsprekend na overleg met de huidige huisartsen in Barendrecht, om een (bescheiden) rol te pakken om het huisartsen te kort terug te dringen?