Leo van Gelder zijn blik op Barendrecht

In de gemeentekrant, Blik op Barendrecht (als los katern te vinden in de Schakel) van 22 januari 2009 een column van  CDA-raadslid Leo van Gelder.  Heeft u zijn column gemist? Lees hem dan hier!

Zaterdag 4 januari geen Barendrecht on Ice op het gemeentehuisplein maar gelukkig wel een echte Barendrecht on Ice op de Gaatskensplas. Met nog wat kerstverlichting op de vlonders en af en toe wat muziek uit luidsprekers die buiten waren gezet was het een fantastische schaatsmiddag. Helaas nog geen koek en zopie bij het havenhoofd. .

Eerder op die middag nog even geprofiteerd van het raadsbesluit om de Gemeentewerf op zaterdagmiddag langer open te laten.Bij het vertrek van de werf bemerkte ik dat de rotonde GROEN toch wel bijzonder druk is. Ook de verkeerslichtenregeling op dit stuk Kilweg tot de Middelweg vereist nog de nodige afstemming. Na een vraag van mij hierover, namens de CDA-fractie, bij de commissie Ruimte is toegezegd dat door de zgn. Groene Golf Club onderzoek hiernaar zal worden verricht. Aangezien IKEA heeft aangegeven dat men van plan is om uit te gaan breiden zal dit ook weer het nodige verkeer aantrekken. De verkeersdoorstroming in dit gebied kan dan ernstig worden belemmerd.

De verkeerssituatie blijft een punt van aandacht in Barendrecht omdat er nog steeds wordt gebouwd. Vanuit de stadsregio krijgt Barendrecht dit jaar dan ook weer de nodige subsidie om een aantal kruispunten aan te pakken en veiliger te maken door onder andere het aanleggen van rotondes. Een goede en uitgebreide fietsinfrastructuur is natuurlijk ook van belang. Als fietsminnende fractie weten wij wat het betekent als er slecht onderhoud wordt gepleegd. Bij voorbeeld als de wortels van de bomen op de Buitenlandse baan het asfalt weer eens te ver omhoog drukken.

Meer fietsgebruik in plaats van de auto is goed voor het Barendrechtse milieu. Daarom pleit ik dan ook voor een samenhangend fietspadennetwerk en een goed fietspadenonderhoud. Dit kan het fietsgebruik stimuleren voor woon-werk verkeer, om naar school te gaan of voor recreatief gebruik. Ik heb het eerste burgerinitiatief dan ook gesteund bij de inspanningen om een veilige fietsinfrastructuur te realiseren bij het Calvijn en het Dalton college. Verder vind ik dat  bij de inrichting van de Zuidpolder de daar aan te leggen fietspaden aan moeten sluiten op de fietspaden in de omliggende gemeenten. Hierdoor ontstaat er een doorgaande fietsroute over de hele zuidrand van het eiland IJsselmonde.

Genoeg geschreven over auto’s en fietsen het is weer tijd om te gaan schaatsen.

Volgend jaar weer Barendrecht on Ice?