Vragen taxivervoer

Op 27 en 30 september 2009 verstuurden twee inwoners van Barendrecht, brieven naar de Barendrechtse gemeenteraad over het collectieve vervoer in de gemeente. Het collectieve vervoer is het taxivervoer voor mensen met een beperking in de regio rond Barendrecht. Het collectieve vervoer is het taxivervoer voor mensen met een beperking in de regio rond Barendrecht. In Barendrecht wordt dit vervoer verzorgd door RTC Ridderkerk onder de naam Regiotaxi BAR. De CDA fractie vangt ook andere geluiden uit Barendrecht en de regio op en vreest daarom dat deze klachten niet op zich staan.

Over de aanbesteding van onder andere het collectieve vervoer stelde het CDA al eerder vragen aan het college.

Beide brieven kennen een verschillende doelgroep. In één geval een gehandicapte jongere in het andere geval een oudere dame. Ze schetsen echter beide hetzelfde probleem. De afspraken worden door het taxibedrijf dat voor de gemeente het collectieve vervoer uitvoert niet nagekomen en de serviceverlening is beneden peil.

Voor de CDA fractie is het van groot belang om juist een kwetsbare groep mensen goed te ondersteunen zodat zij zo volwaardig mogelijk kan deelnemen aan de samenleving.

Naar aanleiding van deze brieven heeft de CDA fractie de volgende vragen aan het college van B&W:

-Is het bij het college bekend dat afspraken in het collectieve vervoer niet altijd worden nagekomen?

-Zo ja, is er naar het oordeel van het college sprake van een structurele tekortkoming van de kant van de vervoerder?

-Zo ja, voldoet de vervoerder dan nog aan de aanbesteding van de gemeente Barendrecht?

-Is het college van plan concrete stappen te ondernemen om de serviceverlening van het collectieve vervoer op niveau te brengen danwel te houden, bijvoorbeeld door met de vervoerder in gesprek te gaan?

-Zo ja, wat zijn dan de concrete stappen die het college gaat zetten?

Wij hopen een spoedig antwoord van het college te ontvangen en daarnaast dat de serviceverlening snel op niveau komt voor de mensen die gebruik moeten maken van het taxivervoer in Barendrecht.