WAAROM TOCH GEEN BESLUIT?????

Waarom wil de meerderheid van de raad maandag 16 juli 2007 toch geen besluit nemen over de volgende stappen in de Centrumontwikkeling?

De CDA-fractie had die kans graag wel gehad.

Op dinsdag 3 juli  2007 sprak de commissie Ruimte over de Centrumontwikkeling.  26 mensen  maakten gebruik van hun spreekrecht.

De commissie kwam bij de behandeling niet verder dan de eerste termijn. Er is toen afgesproken om op maandag 9 juli een besluit te nemen of dit onderwerp op de raadsvergadering van 16 juli zou komen.

Het college zou zorgen voor beantwoording van de vele vragen vanuit de commissie en vanuit de inspraak. Inmiddels heeft het college de vragen vanuit de commissie beantwoord en de vragen van de inspraak volgen aanstaande vrijdag.

Maandagavond 9 juli 2007 hebben de fractievoorzitters in meerderheid (CDA, Groenlinks, D66 en PvdA) besloten de centrumontwikkeling te behandelen in de raad van 16 juli 2007.

De fractievoorzitters van VVD en SGP/Christenunie waren hier tegen.

Groot was onze verrassing dat de VVD-fractie in de raad van 10 juli, waarin de voorjaarsnota behandeld werd, alsnog kwam met een motie om de dit onderwerp van de raadsagenda te halen.

Tot onze nog grotere verbazing maakte de fractie van de PvdA een draai van 180 graden en was nog geen 24 uur later tegen een behandeling van de Centrumontwikkeling in de raad van 16 juli.

Dat betekent dat er nu een meerderheid is van VVD, SGP/Christenunie en PvdA om de Centrumontwikkeling van de raadsagenda te halen. Dat betekent dat er nog geen besluiten  genomen kunnen worden en wij onze keuzes nog niet kunnen maken.

Een minderheid van CDA, GL en D66 was wel voor agendering voor de komende raad

De motie van de VVD spreekt ook uit dat: het college zorg draagt voor een nieuw model met als uitgangspunten een centraal plein en het zoveel mogelijk beperken van het aantal te amoveren woningen, waarbij in ieder geval de woningen aan het Weerom, de Keerweer en de Lindehoevelaan alsmede de aangrenzende bebouwing aan de Binnenlandse Baan vanaf Tinke tot de Lindehoevelaan gehandhaafd blijven.

Achter dit deel van de motie staat de CDA-fractie voor 100 %. De raadsvergadering van 16 juli was voor ons de kans geweest om dat aan de orde te stellen en ook echt te beslissen. Nu komt de meerderheid van  raad niet verder dan een "spreekt uit".

Verder zegt de motie dat twee agendapunten die verband houden met de Centrumontwikkeling behandeld dienen te worden. Dat zijn de agendapunten waar vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht (Wvg) op de locatie 't Vlak en Centrum Keerweer, 't Weerom en de Binnenlandse Baan aan de orde is. Op een aantal panden in het centrumgebied is een paar maanden geleden al een WVG gevestigd. Dit blijft gewoon van kracht.  De Wvg betekent dat als bewoners in die gebieden die hun huis willen verkopen ze in verband met mogelijke bouwplannen dat als eerste aan de gemeente aan moeten bieden.

De kans bestaat dus dan er wel de Wvg van toepassing verklaard wordt op die gebieden die we niet willen slopen. Dat besluit valt wel op maandag 16 juli 2007.

Waarom staat de CDA-fractie op het standpunt dat de raadsbehandeling door had moeten gaan:

  1. De motie werd aangeboden in een openbare vergadering, maar niemand van de betrokkenen was op de hoogte. De bewoners hadden we direct duidelijk kunnen maken hoe de discussie verliep.
  2. Wij hadden graag onze mening nu al duidelijk gemaakt in een openbare raadsvergadering waarvoor ook betrokkenen een uitnodiging hadden ontvangen.
  3. Er had een besluit genomen kunnen worden welke gebieden uitgesloten werden voor verdere ontwikkeling rondom het Centrum. Nu weten de bewoners van bijv. de Rijnstraat nog niet waar ze aan toe zijn.
  4. Er had een richting gegeven kunnen worden hoe we het gebied rond de Driehoek hadden willen inrichten. Moet het Trefpunt wel of niet weg.
  5. We hadden al een officieel besluit kunnen nemen of we de huizen rondom Lindehoevelaan, Keerweer en Weerom laten staan.  Met die motie is die keuze nog niet gemaakt.
  6. We hadden een besluit kunnen nemen om door te gaan met de ontwikkeling van de postkantoorlocatie en Rabobank locatie. Of we nu de 100 ouderenwoningen kunnen bouwen voor 2010 zoals beloofd is staat nu weer op losse schroeven. Er treedt nu in ieder geval wel een vertraging op.
  7. We hadden de bewoners in het deel van de Binnenlandse baan vanaf Kruispunt tot ‘t Vlak duidelijkheid kunnen geven of hun huis gesloopt werd of niet. Die duidelijkheid is er nu niet.

De CDA-fractie met alle andere fracties eens zorgvuldigheid betracht wordt en we rust moeten nemen in de besluitvorming waar we dat nodig vinden en rennen waar het kan. Juist maandagavond 16 juli was het punt om als raad onze standpunten aan te geven en besluiten genomen kunnen worden . Het college kan dan met een raadsbesluit aan de slag. 

Op het punt van communicatie is er nu zeker weer verwarring. De burgemeester had maandagavond groen licht gekregen om het besluit verder te brengen. Vandaag stond in de pers al:  besluit gaat door. Maandagavond 9 juli 2007 was niet bekend dat de VVD met deze actie zou komen en leken de zaken geregeld.

De burgemeester heeft dit de raad bij de stemming over  de motie mee gegeven. Maar dit werd door de voorstanders niet als probleem gezien.

Een "geluk" is dat de brief naar de bewoners voor deze actie van de VVD ging spelen, nog net niet de deur uit was.  De bewoners krijgen dus wel direct de juiste informatie van de gemeente. Maar vandaag lezen ze in de krant wel eerder een ander verhaal. De CDA-fractie vindt dit geen goede zaak.

Wat gaat er nu gebeuren na de zomervakantie:

op dinsdag 4 september 2007 gaat de commissie Ruimte verder met haar beraadslagingen. Voor de raadsvergadering van eind september wordt er dan ook  geen besluit genomen.

Bewoners hebben nog steeds te maken met de plannen van eind november 2006 en blijven dus in onzekerheid.

De vakantie breekt aan.  Wij laten een aantal Barendrechters in grote onzekerheid die vakantieperiode ingaan. Als CDA-fractie hebben we dat niet gewild. Maar in een democratie beslist nog altijd de meerderheid en dat is nu een feit.  Ook al vinden we het niet leuk, wij zullen ons hier bij moeten neerleggen.

Heeft u vragen neemt u dan contact op met CDA-woordvoerder Klaas Groenendijk, klaas.groenendijk@cdabarendrecht.nl  of CDA-fractievoorzitter