Wachtenlijsten Buitenschoolse Opvang

Ja er bestaan wachtlijsten voor de buitenschool kinderopvang. Dat was het antwoord dat wethouder van Deursen aan de CDA-fractie gaf  

naar aanleiding van vragen tijdens het vragenkwartier van 5 oktober 2009. Er staan 600 kinderen op de wachtlijsten voor BSO. Dit is het resultaat van het optellen van alle lijsten van de SKB en de particuliere aanbieders. Hoe groot het aantal dubbelingen daarin is, dus of kinderen op meerdere wachtlijsten staan is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat op de wachtlijsten bijna 400 kinderen nog geen 3 jaar zijn en gezien hun leeftijd niet in aanmerking komen voor een BSO plaats.

De wethouder gaf aan dat pas in 2015 de prognose is dat de wachtlijstenproblematiek tot het verleden behoort. Althans uitgaande van de huidige demografische gegevens.  Het aantal kinderen dat dan voor een BSO plaats in aanmerking kan komen is op dat moment aanzienlijk minder.  De wethouder schetste het dilemma aan van de aanbieders van BSO plaatsen namelijk willen zij investeren voor een gemiddeld aantal plaatsen of ook voor de huidige piekperiode.

Over twee tot drie weken ontvangen wij een antwoord op de rest van onze vragen onder meer hoeveel plaatsen nog in ontwikkeling zijn en hoeveel plaatsen het afgelopen jaar zijn gerealiseerd.

Wij houden u op de hoogte.

De gestelde vragen tijdens de commissievergadering van 5 oktober 2009 kunt u hier downloaden 031009_vragen_bso

Aanvulling:
Per brief van 29 oktober 2009 heeft het college laten weten dat het aanvullende antwoord enige vertraging op loopt. Het college heeft nog niet de beschikking over recente wachtlijstcijfers./