Wachtlijsten Buitenschoolse Opvang?

Zijn er wachtlijsten in de Buitenschoolse opvang (BSO) in Barendrecht? Die vraag gaat de CDA-fractie op 5 oktober 2009 stellen in de commissie Samenleving.

Aanleiding is een mail van een mevrouw die een jaar moet wachten haar vierjarige zoon op de BSO geplaatst te krijgen. Ook al is de gemeente niet meer dan regisseur en zijn het de scholen die verantwoordelijk zijn voor de BSO Corrie Righolt-Dam wil toch weten wat de gemeente er aan kan doen.

De antwoorden staan spoedig ook op deze site.

De vragen kunt u hier downloaden; 031009_vragen_bso