Wat is uw mening over rondwegen en fietspaden?

Tijdens de Commissievergadering Ruimte van dinsdag 7 april 2009  worden de volgende rapporten behandeld: Verkeersonderzoek rondwegen en Notitie fietspadenstructuur Barendrecht. Als fractie hebben wij de verkeerssituatie in Barendrecht aardig in beeld, althans dat denken wij.

De verkeersinfrastructuur in Barendrecht is echter wel steeds meer uitgebreid en ook wij staan niet op de meest kritische momenten bij een kruispunt  of ander knelpunt te wachten.

Als u vindt dat er bij u in de buurt de rondwegen niet naar behoren functioneren mail dit dan naar CDA-Verkeerswoordvoerder Leo van Gelder, leo.van.gelder@cdabarendrecht.nl

Dit kan ook als u opmerkingen heeft ten aanzien van de fietspadenstructuur en de fietsveiligheid in Barendrecht.