Werkgroep voor referendumverordening en evaluatie koopzondag.

referendumBARENDRECHT | Tijdens de laatste raadsvergadering van 2014 is een besluit genomen over het instellen van een werkgroep.

Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen en heeft de volgende opdrachten:

Het “herijken”van de referendumverordening en het voorbereiden van de evaluatie van de koopzondag.

De redenen zijn de volgende. Toen de raad een beslissing moest nemen over de koopzondag die de VVD, de PvdA en D66 wilden invoeren was er een aantal initiatiefnemers, waaronder  oud – voorzitter van het CDA Cees Silvis  die hierover een referendum wilde organiseren. Het referendum vond geen doorgang onder meer omdat een meerderheid van de raad die bestond uit VVD, PvdA en D66 hier tegen waren.

Ook bleek tijdens de behandeling dat de procedure die moeten worden gevolgd voordat er daadwerkelijk een referendum kan worden gehouden veel onduidelijkheden bevat. Hierdoor waren onder meer  verkeerde verwachtingen bij de initiatiefnemers gewekt.

De werkgroep, waar namens het CDA Jilles van der Stoep in zal plaatsnemen, heeft als doel om  ervoor te zorgen dat er een heldere procedure procedure komt over het organiseren van een referendum.

De werkgroep gaat ook de evaluatie van de koopzondag voorbereiden. Er moet m.n. worden onderzocht hoe de Barendrechtse burgers  en de ondernemers de koopzondag ervaren. Gedacht moet ook worden aan toename van de verkeersoverlast door de koopzondag, verstoring van de kerkgang,  etc. Belangrijk is dat de werkgroep burgers kan vragen om hun visie te geven. Hierbij wordt uiteraard gedacht aan de initiatiefnemers van het referendum.
Op 7 januari 2015 is de 1e bijeenkomst van de werkgroep. Via deze site houden we u op de hoogte van de vorderingen.

[avatar user=”Jilles” size=”thumbnail” align=”left” /]