Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De commissie Samenlevingszaken is onlangs door middel van een notitie geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO). In Barendrecht wordt in eerste instantie de nadruk gelegd op de invoering van de huishoudelijke zorg. De WMO is breder en strekt zich uit van jeugd tot ouderen en gehandicapten, kortom tot mensen die zorg en/of maatschappelijke ondersteuning nodig hebben
Er ligt een goede startnotitie van oud-wethouder Peter van Vugt, die onder leiding van de nieuwe wethouder Coby van Deursen verder uitgewerkt kan gaan worden. Onduidelijk is nog wat de financiële consequenties voor de gemeente zijn. Ook de eigen bijdrage (en mogelijke stapelingen van deze bijdragen) van de zorgvragers zal zeker bij de discussie betrokken worden. Uitgangspunt van de CDA-fractie in deze discussie, die naar verwachting direct na het zomerreces zal beginnen, is dat elke Barendrechter recht heeft op die zorg die hij of zij nodig heeft.

Woordvoerder WMO