Winkels dicht op zondag blijft mening CDA

In het coalitieakkoord vindt u geen passage over de verdere uitbreiding van de openingstelling van winkels op zondag. Dat betekent niet dat dit onderwerp bij het college onderhandelingen ter zijde is geschoven. In tegendeel!  Er is wel degelijk over gesproken. Met onze coalitiepartners zijn we tot de overeenstemming gekomen, dat het college niet met een voorstel op dit punt zal komen. Het was dan ook niet meer nodig dit onderwerp op te nemen in het coalitieakkoord.

Wel staat het alle partijen vrij in de raad met een initiatiefvoorstel op dit punt te komen.  De zondagsopenstelling is de afgelopen tien jaar al meerdere malen in de raad geweest. De CDA fractie zal haar standpunt van de afgelopen jaren vasthouden. Wij zijn tegen de openstelling van winkels op zondag. Ons argument is dat naast het bijzondere karakter van de zondag in onze Christelijke traditie ook het rustelement in de wijken een belangrijke rol speelt. Mogen bewoners vlakbij winkels ook een dag hebben waar ze kunnen genieten van enige rust? Geen geronk van auto’s van winkelend publiek, geen gerammel van winkelwagens op één dag in de week. Bovendien zijn de openingstijden van winkels naar onze mening al bijzonder ruim. Iedereen is in de gelegenheid zijn of haar consumptieve behoeften te stillen.

Hoe deze discussie op de korte en langere termijn binnen de raad afloopt is nog ongewis. De mening van het CDA is in ieder geval al jaren duidelijk: geen winkels open op zondag.