bas.jpg

Wethouder Bas Nootenboom

Wethouder
Bas Nootenboom

 bas.jpg

Persoonlijk
Ik ben getrouwd met Eline en vader van 2 kinderen: Corjan (1998) en Lianne (2001). Voor hobby’s heb ik niet zo veel tijd, maar ik hou van op vakantie gaan en fietsen op mijn racefiets. In de zomer van 2003 heb ik de Mont Ventoux en de Alpe D’Huez op de fiets bedwongen. Beide bergen zijn een ultieme uitdaging voor fietsers. In 1995 en in 2001 mocht ik deel uit maken van een groep fietsers die in het kader van de stedenband in 7 dagen van Louny (Tsjechië) naar Barendrecht fietsten (1100 km).

Studie / Werk
Sinds 1986 heb ik in verschillende functies bij de Nederlandse Spoorwegen gewerkt. Zo ben ik regiocontroller en projectleider geweest, tussen 2002 en 2006 was ik Procesmanager van de ProRail-verkeersleidingspost te Roosendaal. Sinds 2006 wethouder in Barendrecht.
Maatschappelijke / bestuurlijke ervaring
Penningmeester van diverse clubs en verenigingen, Voorzitter van de wijkkerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Barendrecht. Als wethouder mocht ik voorzitter zijn van de Ontwikkelings Maatschappij Midden Ijsselmonde, bestuurslid van het Natuur en Recreatieschap Ijsselmonde en lid van de stuurgroep Landschapspark Buytenland.

Politieke ervaring
Ik heb reeds twee perioden achter de rug als gemeenteraadslid. De eerste periode was 1994-1998 en mijn tweede termijn mocht ik van 2002-2006 vervullen. Binnen de toenmalige fractie was ik vice-fractievoorzitter en lid van de commissie Grondgebied als woordvoerder Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.
In een verder verleden was ik de eerste voorzitter en mede-oprichter van de CDJA kern in Barendrecht en heb ik in diverse functies mijn weg binnen het CDA gezocht.
Waarom het CDA
Mijn levensmotto is: Geef jezelf! Ik probeer waar mogelijk mensen te stimuleren om hun talenten in te zetten en zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. Dit motto past mijns inziens goed in de uitgangspunten van het CDA. De kernbegrippen gerechtigheid, solidariteit, rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid doen een beroep op mensen.

Het CDA wil de mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor hun naaste. Daarom legt het CDA ook de nadruk op de betekenis van maatschappelijke verbanden en instellingen waarin ruimte is die gespreide verantwoordelijkheid gestalte te geven.
Het is juist dit beroep op de samenleving dat mij erg aanspreekt.

Wat ik wil bereiken / doen
Dat Barendrecht een duurzame gemeente wordt. Dit houdt voor mij in: een duurzame samenleving in financiële gezondheid, waar nagedacht wordt hoe we de gemeente op een duurzame en gezonde manier aan onze kinderen kunnen nalaten.