commissiestelsel

Wijziging commissiestelsel

Een grote meerderheid van de raad heeft ingestemd met een wijziging van het commissiestelsel per 1 januari 2007. De huidige commissies Samenlevingszaken, Grondgebied en Middelen krijgen nieuwe namen. De drie nieuwe commissies gaan Samenleving, Ruimte  en Planning en Control heten.

De grootste wijziging is dat financiële zaken voortaan integraal in de "vakcommissie" worden besproken. Dus bijvoorbeeld de raad behandelt het voorstel "een nieuw clubgebouw voor een sportvereniging". Op dit moment gaan daar  de commissies Samenlevingszaken en Middelen over. De eerste kijkt of de noodzaak aangetoond is, de tweede of het financieel haalbaar is. Dat is vaak niet echt handig. Vandaar dat in de nieuwe situatie de commissie Samenleving beide aspecten meeneemt. Voor de betrokkenen is het dan direct duidelijk of voor hun plan steun te verwachten is bij de besluitvorming in de raad.

commissiestelselMaandagavond wordt de vergaderavond. Alleen de commissie Ruimte vergadert op dinsdagavond. Naast vergaderingen waarin duidelijk een advies van de commissies gevraagd wordt zijn er ook oriënterende vergaderingen Samenleving en Ruimte.  Op dat moment wordt de raad geïnformeerd over bepaalde plannen en worden meningen gepeild.  Een voorstel komt later dan veelal nog terug voor een advies.  

De commissie Planning en Control speelt in de nieuwe situatie vooral een grote rol bij de hele planning en control cyclus van de gemeente, dus bij de behandeling van de voorjaarsnota, jaarrekening en begroting. Ook specifieke financiële onderwerpen blijven in deze commissie.

Nieuw is dat:

– alle raadsleden automatisch in alle commissies zitting hebben. Nu werd men officieel via een raadsbesluit in een commissie benoemd.
– de commissievoorzitters met burgemeester en griffier de agendacommissie (voorheen presidium) gaan vormen. Het overleg tussen de fractievoorzitters, burgemeester en griffier heet voortaan presidium (voorheen seniorenconvent).
– het spreekrecht in de commissievergaderingen gaat veranderen. Aan het begin van elke adviserende commissievergadering kan elke Barendrechter een geagendeerd of niet geagendeerd onderwerp aan de orde stellen. Daar is een half uur voor ingeruimd. Met het burgerinitiatief en het gewoon bellen en mailen naar raadsleden is dit mogelijk weer een middel om politiek dichterbij de Barendrechters te brengen. Een referendum behoort binnenkort waarschijnlijk ook tot de mogelijkheden.
– raadsleden bij zowel de raads- als bij de commissievergaderingen een kwartiertje de tijd hebben het college over politieke onderwerpen te bevragen. Ook dit "vragenvuur" vindt in het begin van de avond plaats. De rondvraag in de commissievergaderingen verdwijnt.

U wordt binnenkort via de gemeentepagina van de Schakel en http://www.barendrecht.nl/  nog uitgebreid voorgelicht over de nieuwe "spelregels".   

Natuurlijk houden we u ook via deze site om de hoogte van de agenda van de raad en haar commissies!

De wijzigingen hebben nog een tijdelijk karakter. Eind 2007 wordt bekeken of dit nieuwe systeem werkt en of het definitief gemaakt kan worden dan wel aanpassing behoeft.

Wij horen ook graag uw mening over dit systeem. Ook mogelijkheden tot verbetering horen wij graag van u.

Woordvoerder algemene bestuurlijke zaken,