grondgebied

Groen licht start Centrumontwikkeling

In de raadsvergadering van 27 november  2006 is door de raad aan het college groen licht gegeven voor de verdere studie naar de mogelijkheden om in het centrum van Barendrecht een fors aantal woningen voor ouderen te bouwen. Er is besloten in lijn met wat er in de commissievergadering van 14 november al over is gezegd door de verschillende partijen, en waarover op de site en in de vorige nieuwsbrief: is geschreven onder “Centrumontwikkeling (vervolg)“.

grondgebiedDe CDA-fractie heeft nog eens de nadruk gelegd op de aandacht die er moet zijn voor bewoners die mogelijk nadeel ondervinden van de plannen. De schade zal moeten worden vergoed en/of er zal vervangende woonruimte moeten worden aangeboden. Ook hebben we er nadruk opgelegd dat zes woonlagen onontkoombaar is vanwege de hoge kosten van bouwen in het centrum, maar dat absoluut niet op alle genoemde locaties zo hoog moet worden gebouwd. Verder hebben we er nogmaals op gewezen dat het niet alleen gaat om seniorenhuisvesting, maar dat er ook ruimte moet komen voor jongeren en starters.

In het eerste kwartaal 2007 zal wethouder Bas Nootenboom met een herhuisvestingsnotitie komen, en ook in het eerste kwartaal zullen de eerste verkennende schetsen worden gepresenteerd. Wij hebben de indruk dat het college voortvarend te werk gaat, goed luistert naar suggesties van binnen en buiten de raad, en heel zorgvuldig opereert. De CDA-fractie staat zelf uiteraard ook open voor suggesties en meningen van Barendrechters, en zal de voortgang en de plannen van het college uiteraard kritisch volgen en beoordelen.

Woordvoerder centrumontwikkeling,