Windmolenlocatie Vaanplein geschrapt ?

Ruimtelijke plannen VaanpleinBarendrecht | Naar aanleiding van gewijzigde ruimtelijke plannen door de Provincie Zuid-Holland heeft het CDA vragen gesteld over de windmolenlocatie Vaanplein. Op basis van deze weergave zou de potentiële locatie rondom het Vaanplein zijn geschrapt. Een reden om vragen over te stellen.

Inleiding
In het overzicht op www.ruimtelijkeplannen.nl is op 17 juni 2016 een actualisering 2016 gepubliceerd van de structuurvisie, visie & programma ruimte en de provinciale verordening.
Bronhouder: Provincie Zuid-Holland
Actualisering 2016 – VISIE – structuurvisie (ontwerp)
Actualisering 2016 – PROGRAMMA RUIMTE – structuurvisie (ontwerp)
Actualisering 2016 – VERORDENING – provinciale verordening (ontwerp)

Het CDA heeft naar aanleiding hiervan volgende vragen:

  1. Is de actualisering 2016 bekend bij het college?
  2. Klopt het dat de locaties Vaanplein en het bedrijventerrein-Oost worden geschrapt als potentiële locatie voor windenergie?
  3. Welke consequenties heeft het (mogelijk) schrappen van deze locaties voor de voorgenomen plaatsing in Megawatt voor Barendrecht? Kan het inhouden dat de druk op niet gearceerde plekken, om windenergie te realiseren, in Barendrecht toeneemt?
  4. Vinden er aanpassingen plaats in de afspraken zoals vastgelegd in het convenant ten tijde van de stadsregio?

 

[avatar user=”Arjan” size=”thumbnail” align=”left” /]