Windmolens, hebben we een keuze?

Kan de gemeenteraad plaatsing van windmolens tegengaan?

Gisteren, 2 juni, heeft de gemeenteraad een motie van de EVB behandeld waarin de partijen werd gevraagd om zich uit te spreken tegen windmolens in Barendrecht.

Naar onze mening wordt met deze motie een verkeerd signaal afgegeven richting onze inwoners. Aannemen van deze motie laat het lijken alsof wij, Barendrecht, een keuze hebben. En dat is simpelweg niet het geval.

Waarom hebben we geen keuze?
In 2015 heeft de Rijksoverheid besloten dat er verschillende soorten nieuwe energiebronnen gebruikt gaan worden in de toekomst, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolens en biogas (op basis van een Europese richtlijn)
Het benodigde aantal windmolens is als eerste toebedeeld aan de Noordzee; daar waar het technisch kan worden windmolens geplaatst. Maar hiermee wordt nog niet voldaan aan de totale opbrengt die nodig is. De overheid heeft daarom besloten dat de resterende hoeveelheid moet komen van windmolens op het land.
In dat besluit is vastgelegd dat dit restant verdeeld gaat worden over alle Nederlandse gemeenten afhankelijk van de grootte van die gemeente. Barendrecht heeft uiteindelijk de opdracht gekregen om 2 windmolens te plaatsen. De provincies zijn aangewezen om dat voor alle gemeenten in te regelen.

Locatie BT Oost

De vraag van 2015 was niet of wij windmolens wilden hebben, maar waar ze zouden moeten komen. Inmiddels zijn er 2 locaties bekend binnen Barendrecht; Vaanplein en bedrijventerrein Oost.

Locatie Vaanplein

Het gemeentebestuur probeert nu maximale grip te houden rondom dat proces en daarbij inwoners te betrekken. Zo zijn er enquêtes uitgeschreven, worden er met andere gemeentes samenwerkingsovereenkomsten gesloten en worden convenanten getekend. Uit deze enquêtes blijkt dat inwoners veel vragen hebben , er niet negatief tegenover staan en graag betrokken willen blijven bij dit plaatsingsproces.

En vanuit de wetenschap dat er verplicht 2 windmolens zullen komen is het goed om de regie op het plaatsingsproces te houden.

De keuze die we als Barendrecht hebben beperkt zich dus tot de manier waarop dit gaat gebeuren en niet of we ze wel of niet willen hebben.
En dat hebben wij als CDA Barendrecht gisteren uitgesproken; onze inwoners niet misleiden door ze een worst voor te houden maar vooral duidelijkheid geven over hoe het er nu echt voor staat.

Tagged