Winkelcentrum Gouwe moet blijven!

Het college van Barendrecht heeft de raad recent de detailhandelsvisie aangeboden ter vaststelling. Op 16 maart 2009 is deze visie al toegelicht aan de raadscommissie ruimte door de opstellers van de visie, het bureau BRO. Een van de conclusies van het rapport is om de het buurtwinkelcentrum Gouwe op te heffen. CDA-Woordvoerder Economische Zaken Klaas Groenendijk heeft, namens de CDA-fractie, tijdens die bijeenkomst al aangegeven die conclusie niet te begrijpen, noch te delen. Met name de supermarkt voorziet in een grote behoefte en is met de verschillende versafdelingen en een TNT- balie een buurtwinkelcentrum op zich. De ondernemers investeren volop in hun goedlopende bedrijf en het bedrijf heeft ook een grote sociale functie in de wijk. In de toelichting zegt het college dat zij verder wil onderzoeken of de winkels verplaatst zouden kunnen worden naar het centrum.

De CDA-fractie vindt onderzoek overbodig en betreurt het dat via dit onderzoek onrust in de wijk is ontstaan over het mogelijk verdwijnen van "hun" supermarkt. In de commissievergadering van 31 maart 2009  zal de CDA-fractie er voor pleiten om de supermarkt en de omliggende winkels gewoon te handhaven en de discussie daarover snel te sluiten. De CDA – fractie vindt wel dat er aandacht moet komen voor een opwaardering van het gebied. Er liggen zeker nog kansen om de aantrekkelijkheid te vergroten.