Wonen in het centrum van Barendrecht

Centrumontwikkeling inloopavond 2008De gemeenteraad van Barendrecht heeft in december 2013 ingestemd met de aangepast plannen voor onder andere het bouwen  levensloopbestendige woningen in  het centrum van Barendrecht. Eerdere plannen gingen uit van grotere volumes aan winkeltoevoeging en woningen, dan de 130 woningen en 4500m2 winkels die nu in het plan zitten

Een meerderheid van de raad, waaronder ook de CDA fractie vindt het niet verantwoord om de planning grootschaliger te maken. Een belangrijke rol spelen daarbij  de economische situatie en het veranderende koopgedrag bij consumenten. Er is natuurlijk ook de nieuwe werkelijkheid bij de woningcorporaties, zoals Patrimonium, die minder geld te besteden hebben dan een aantal jaren geleden.

We snappen heel goed dat de ouderenbonden enigszins teleurgesteld zijn door dit resultaat. Zij hebben de noodzaak van meer ouderenwoningen in het centrum duidelijk aangetoond. Wij blijven hechten aan de mening en de inbreng van hen. Maar dit was voor dit moment het maximaal haalbare.

Er komt dus ruimte voor een aantal nieuwe winkels, auto- en fietsparkeren krijgt heel veel meer mogelijkheden. Er komen dus in elk geval 130 levensloopbestendige woningen bij in deze plannen. De bestaande 45 woningen die aan het einde van de levensduur waren zullen verdwijnen. We gaan we er van uit dat Patrimonium snel zal beginnen aan de Postkantoorlocatie. Dat  is het gebied van de brandweerkazerne en het postkantoor, waar ook appartementen zullen komen.

[avatar user=”Klaas” size=”thumbnail” align=”right”]