CDA Barendrecht bezoekt nieuwe locatie voedselbank

Van links naar rechts resp. Arjan, Henk en Arno
Van links naar rechts resp. Arjan, Henk en Arno

Onlangs heeft de voedselbank een nieuwe locatie betrokken in twee noodlokalen bij de basisschool ‘De Draaimolen’. Een nieuwe locatie was noodzakelijk, omdat de opslag en distributie van voedsel niet meer in Rotterdam kan plaatsvinden. De voorzitter Henk Ferdinandus heeft zich actief ingezet om een geschikte locatie te vinden. Ook de CDA fractie heeft zich daarvoor ingezet.

Kandidaatsraadsleden Arjan Sullock Enzlin en Arno Schippers, vinden het daarom ook leuk om de nieuwe locatie te bezoeken en met eigen ogen te zien hoe ruim 70 gezinnen in Barendrecht door vele enthousiaste en betrokken vrijwilligers van voedselpakketten worden voorzien.

Belangeloze bijdragen
De voedselbank is bijzonder blij met de vele belangeloze bijdragen van bedrijven, particulieren en kerken voor de leveringen van vers voedsel en verpakte levensmiddelen. Maar ook zagen wij een grote voorraad nieuwe winterjassen, waar kinderen dolblij mee waren, omdat zij een nieuwe jas mochten uitzoeken. Ook zijn er organisaties, zoals theater ‘Het Kruispunt’ en ‘Inge de Bruin’ zwembad, waar klanten van de voedselbank gratis heen kunnen. Het theater als er kaarten over zijn en het zwembad op een vast moment tijdens het gezinszwemmen. Voor hen heel belangrijk, omdat dit helpt een sociaal isolement te voorkomen.

Samen met Ridderkerk?
Vanaf 1 maart heeft de voedselbank Barendrecht een nieuwe uitdagen. Tot 1 maart levert de voedselbank Rotterdam nog een belangrijk deel van de producten aan de voedselbanken in de regio. Zo gaan b.v. de versproducten van Agro-food-sector uit Barendrecht naar de voedselbank in Rotterdam en dan weer naar Barendrecht. Henk Ferdinandus geeft aan dat hij druk aan het lobbyen is om bedrijven in de Agro-food-sector er toe te bewegen, dat zij een deel van het groente en fruit aan de Barendrechtse voedselbank geven. Niet alleen de Barendrechtse voedselbank heeft dit probleem, maar ook die van Ridderkerk. Henk is er dan ook groot voorstander van dat de voedselbank Barendrecht en Ridderkerk hierin gaan samenwerken.

De voedselbank kan twee jaar beschikken over de nieuwe locatie bij de Draaimolen. Twee jaar lijkt lang, maar het vinden van een duurzame oplossing kost veel tijd. Het zou mooi zijn, als een klein stukje terrein in Nieuw-Reijerwaard beschikbaar zou komen voor opslag en distributie voor voedsel voor de voedselbanken van de BAR gemeenten. Goed bereikbaar voor de agro-food-sector. Waar mogelijk wil het CDA meewerken aan het realiseren van deze plannen, maar ook de samenwerking van de voedselbanken in BAR regio bevorderen.

Nieuwjaarswens
In het nieuwe jaar is het een goed gebruik te vragen naar de wensen voor het nieuwe jaar, dus wij vroegen Henk naar zijn wens: “mijn grootste wens is, dat de voedselbank niet nodig is”. Uiteraard kunnen wij deze wens van harte onderschrijven, echter de praktijk is anders. In deze tijd van werkloosheid, doen meer mensen een beroep op de voedselbank. Maar het is van alle tijden, dat mensen, ook vaak buiten hun schuld, steun nodig hebben.  Vaak zie je, dat een voedselpakket alleen niet voldoende is.

Armoedeconferentie
23 Januari organiseert de gemeente Barendrecht voor het eerst een armoedeconferentie. Ook in Barendrecht is er armoede onder gezinnen. Laat deze conferentie een goede aanzet zijn om te kijken hoe de gemeente, politiek, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers hun kennis en kunde kunnen bundelen om de inwoners van Barendrecht die aangewezen zijn op de voedselbank hun leven weer blijvend op orde kunnen krijgen. Een initiatief dat van harte door het CDA en Henk Ferdinandus wordt ondersteund.
Uiteraard zullen wij elkaar daar weer ontmoeten.

[avatar user=”Arjan” size=”medium” align=”right”] [avatar user=”Arno” size=”medium” align=”right”]