Woordvoerderschap

Taken per
25 september

Corrie Klaas Jan Adrie Peter Leo
Samenlevingszaken            
Algemeen bestuurlijke zaken x          
Coördinatie van beleid x          
Regionale aangelegenheden x          
Openbare orde en veiligheid x          
Onderwijs     x      
Jeugd- en jongerenwerk     x      
Ouderenbeleid       x    
Volksgezondheid       x    
Gehandicaptenbeleid       x    
Kinderopvang       x    
WMO x          
Sociale zaken en maatschappelijk werk x          
Werkgelegenheid       x    
Sport en recreatie       x    
Cultuur       x    
Vrijwilligers       x    
Inburgering     x      
Volwassen-educatie     x      
Stichting Alle-r-hande       x    
             
Grondgebied            
Ruimtelijke ordening   x        
Milieubeleid           x
Watermanagement           x
Nieuwbouw (Carnisselande/Ter Leede/Vrouwenpolder/Lagewei)   x        
Centrumontwikkeling   x        
Bedrijventerrein Barendrecht-Oost   x        
Monumentenzorg           x
Openbare werken           x
Verkeer en vervoer           x
             
Middelen            
Financiën         x  
Dienstverlening         x