Woordvoerderschappen CDA-fractie

Bekijk hieronder de woordvoerders van de diverse commissies van de CDA-fractie.

Woordvoerderschap commissie Samenleving

Algemene bestuurlijke aangelegenheden

Corrie Righolt-Dam

Evenementen/internationale betrekking

Rolinka van der Graaff

Openbare orde/veiligheid

Jilles van der Stoep

Onderwijs, peuterspeelzalen, BSO

Corrie Righolt-Dam

Sport en Recreatie

Jilles van der Stoep

Cultuur, Bibliotheek, het Kruispunt

Rolinka van der Graaff

Emancipatie en minderhedenbeleid

Rolinka van der Graaff

Subsidiebeleid

Corrie Righolt-Dam

Wet werk naar vermogen en minimabeleid

Jilles van der Stoep

WMO

Rolinka van der Graaff

Jeugd- en jongerenwerk/CJG

Rolinka van der Graaff

Volksgezondheid, GGD

Jilles van der Stoep

Economische Zaken (niet zijnde Nieuw-Reijerwaard

Klaas Groenendijk

Nutsbedrijven

Corrie Righolt-Dam

 

Woordvoering Commissie Ruimte

Centrumontwikkeling

Klaas Groenendijk

Zuidrand Barendrecht, Zuidpolder

Peter Luijendijk

Ontwikkelingen bedrijventerreinen

Klaas Groenendijk

Structuurvisie Barendrecht

Peter Luijendijk

Ruimtelijke Ordening/Bestemmingsplannen

Monumentenbeleid

Leo van Gelder

Wonen/Volkshuisvesting/Sociale woningbouw

Klaas Groenendijk

Duurzaamheid/Milieubeleid/WABO

Leo van Gelder

Openbare Werken/Rioolbeheer

Leo van Gelder

Openbare Ruimte en Wijkregie

Leo van Gelder

Verkeer en vervoer

Leo van Gelder

Grondexploitaties/Grondbeleid

Klaas Groenendijk

Nieuw-Reijerwaard

Klaas Groenendijk

 

Woordvoering Commissie Planning & Control

Gemeentelijke heffingen, belastingen en tarieven

Peter Luijendijk

Nota reserves en voorzieningen

Peter Luijendijk

Jaarrekening/Voorjaarsnota/Begroting/Burap

Peter Luijendijk

Bedrijfsvoering

Peter Luijendijk

OMMIJ

Peter Luijendijk

Verbonden partijen

Corrie Righolt-Dam

U kunt altijd contact met de CDA-fractie opnemen. 

Via de algemene mail fractie@cdabarendrecht.nl

Of

Corrie Righolt-Dam: corrie.righolt-dam@cdabarendrecht.nl

Klaas Groenendijk: klaas.groenendijk@cdabarendrecht.nl

Peter Luijendijk:  peter.luijendijk@cdabarendrecht.nl

Leo van Gelder: leo.van.gelder@cdabarendrecht.nl

Rolinka van der Graaff: rolinka.van.der.graaff@cdabarendrecht.nl

Jilles van der Stoep: jilles.van.der.stoep@cdabarendrecht.nl