Zembla zet CO2-opslag in de aandacht!

De documentaire van Zembla, CO2  bom onder Barendrecht, van 28 maart 2010 heeft veel reacties losgemaakt. Fractievoorzitter Corrie Righolt-Dam leverde ook haar bijdrage aan dit programma.

 

Zembla legde precies de vinger op de goede plek. Is het met de uitkomsten van de huidige onderzoeken verantwoord om onder een dichtbevolkte gemeente een experiment te houden met CO2-opslag. Prof. Dr. Krijn de Jong noemde de onvolledige risicoanalyse. Met een  simpel experiment maakte hij aanschouwelijk wat het niet ongevaarlijke CO2 kan doen in een wijk omgeven met dijken. 

Corrie Righolt-Dam bracht  de argumenten van Barendrecht weer voor het voetlicht. Zij wees in het bijzonder op de gevaren bij een eeuwigdurende opslag van afval onder Barendrecht.  De rapporten van onderzoeker van der Gaag blijken niet in de oorspronkelijke versie openbaar te worden.  In de publieke versie is interessante informatie over de opslag in Barendrecht niet opgenomen.  Dit zijn maar een paar opmerkelijke zaken uit deze documentaire. Kijk zelf op: www.zembla.vara.nl

Naar aanleiding van deze uitzending heeft de Tweede Kamerfractie van GL direct vragen gesteld.  Wij zijn benieuwd of het gevraagde debat er komt en of het doorgaan met het verlenen van vergunningen voor de  CO2 -opslag wordt gestopt dan wel dat het onderwerp pas weer door een nieuw kabinet wordt behandeld (controversieel verklaren).Het radio programma stand.nl van 29 maart 2010 kwam met de stelling: het is goed dat CO2  onder Barendrecht wordt opgeslagen. Discussies zijn een dag na de uitzending losgebarsten over de crisis-en herstelwet in relatie tot de CO2 opslag in Barendrecht.Verder ontvangt Corrie Righolt-Dam vanuit het hele land mails met vele steunbetuigingen. Kortom we staan in Barendrecht niet alleen in onze zorgen voor de veiligheid. Het besluit  om nu voor de eeuwig afval onder Barendrecht op te slaan heeft ook gevolgen voor de Barendrechters in bijvoorbeeld 3333 of later.

CDA-Barendrecht gaat in ieder geval door om met argumenten de opslag van CO2 onder Barendrecht te voorkomen.  De gemeenteraad van Barendrecht is ook eensgezind op dit punt: Nee geen druppel CO2  onder Barendrecht. Volgende stappen komen er zeker aan. Wordt vervolgd.