Zonnepanelen op alle gebouwen

ZonnepanelenBarendrecht | Het CDA wil op alle gebouwen van de gemeente zonnepanelen. In de raadsvergadering van 17 november 2015 heeft het CDA hiervoor een motie ingediend. De motie is unaniem aanvaard door de raad.

Afgelopen jaar diende het CDA de motie duurzaam energiebeleid in waarin de gemeente werd opgedragen om een plan te maken hoe Barendrecht kan verduurzamen. Dit heeft geresulteerd in de nota ‘schetsplan duurzaam energiebeleid’ die onlangs unaniem is vastgesteld.
‘Maar de tijd van plannen schrijven is voorbij, we moeten nu onze duurzaamheidsambities omzetten in daden’. Aldus raadslid Arjan Sullock Enzlin (CDA).

‘Het goede voorbeeld’
De omslag naar een duurzaam Barendrecht vraagt veel van burgers en bedrijven. Burgers vragen mij regelmatig waarom de gemeente niet zelf deelneemt aan de groepsaankopen voor zonnepanelen. ‘Plek zat op de gebouwen van de gemeente’ krijg ik te horen en dat begrijp ik.
Arjan Sullock Enzlin vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en voelt zich met de motie gesteund door de raad.

De gemeente heeft nu de opdracht om een plan te maken en voor te leggen aan de raad voor 1 mei 2016.  Met plaatsing van zonnepanelen komt een duurzamer Barendrecht dichterbij!

 

[avatar user=”Arjan” size=”thumbnail” align=”left” /]