Zorgen om ontbreken beheerder Carnisse Veste

De CDA-fractie stelt samen eind februari 2010 met bijna alle raadsfracties vragen. Begin december 2009 is de beheerderfunctie door de toenmalige eigenaar van Carnisse Veste geschrapt. De beheerder in Carnisse Veste is/was belangrijk als aanspreekpunt voor de winkeliers, maar ook voor de bezoekers. Hij bemiddelt als er overlast is, pakt de telefoon aan en signaleert waar rommel moet worden opgeruimd. Kortom een onmisbare schakel voor een veilig en leefbaar winkelcentrum te hebben.
Ook de nieuwe eigenaar van het winkelcentrum stelt geen nieuwe beheerder aan. De raadsfracties zijn hierover per mail geïnformeerd. Over het ontbreken van een beheerder zijn al begin januari 2010 in de commissie Samenleving al vragen gesteld. De burgemeester had toen nog hoop dat de nieuwe eigenaar de beheerderfunctie zou herstellen.

Nu dat nu niet het geval is, zijn op 25 februari 2010 de volgende vragen gesteld aan de burgemeester:

1. Bent u bekend met het e-mailbericht van 21 februari 2010?
2. Is er sinds 11 januari 2010 door u of het college contact geweest met de eigenaren van het Winkelcentrum over de ontstane situatie?
3. Bent u bereid – gelet op uw verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid – om alle betrokken partijen te bevragen over deze situatie?
4. Bent u bereid om als "troubleshooter" tot een oplossing van deze schijnbare patstelling te komen?
5. Kunt u ons inzicht verschaffen waar in het Winkelcentrum Carnisse Veste de openbare ruimte begint en eindigt (liefst op een tekening)?
6. Kunt u ons zo spoedig mogelijk informeren over deze situatie, waarin u alle kanten van de situatie belicht en waarin u aangeeft tot welke oplossing u gaat komen?

De brief is ondertekend door de woordvoerder veiligheid van alle fracties behalve die van GroenLinks.