Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Gemeenten krijgen steeds meer taken te vervullen. Soms kan een gemeente die niet alleen aan, omdat het ingewikkelde zaken zijn (jeugdzorg) of omdat ze gemeentegrenzen overschrijden (arbeidsmarktvragen).

Samenwerking is dan ook een goede optie om als gemeente kwaliteit te kunnen leveren. Uitgangspunt moet steeds zijn dat de samenwerking niet leidt tot een grootschalige en afstandelijke organisatie. Dat uitgangspunt is ook bij de samenwerking tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) van groot belang. We streven naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent, waar de gemeenteraad bereikbaar is en een afspiegeling kan blijven van de lokale bevolking.

Standpunten:

24. Heldere doelen

De gemeenteraad geeft duidelijk aan wat de gemeenten willen bereiken met de BAR-samenwerking. Een goede opdracht vooraf en controle achteraf zijn nodig. Samenwerking mag niet ten koste gaan van de democratische regels in ons openbaar bestuur.

25. Zelfstandige gemeente

De gemeenten Barendrecht, Albrands- waard en Ridderkerk blijven zelfstandige gemeenten met ieder een eigen college en gemeentebestuur.

Bar