Meld u aan voor onze nieuwsbrief


cameratoezicht

Er kan meer gebruikgemaakt worden van de denkkracht van de inwoners, en de bereidheid van velen om inspanningen te leveren voor een betere leefomgeving. Het is nu juist de politieke uitdaging de vitaliteit in de samenleving aan te boren en te benutten. Daarmee zetten we de beweging in van vrijblijvendheid (de gemeente weet het toch altijd beter) naar betrokkenheid. Dat vraagt een bepaalde manier van werken.

Standpunten:

2. Inwoners stellen prioriteit rond veiligheid

De inzet van politie wordt het beste lokaal geregeld. De burgemeester gaat in gesprek met inwoners om prioriteiten per gebied vast te stellen. Zo wordt gericht gewerkt aan een groter veiligheidsgevoel en leefbaarheid. Wij noemen dit “De buurt bestuurt”.