Wie betaalt Hoekse Lijn?

Barendrecht | Er is duidelijkheid wie de tekorten gaan dragen voor  het project Hoekse Lijn. 

Het AD berichtte eerder (december 2017) dat de tekorten konden oplopen tot 90 miljoen euro en dat deze kosten mogelijk op conto van de gehele regio komen. Het CDA heeft hierover destijds vragen gesteld. In het AD van afgelopen week werd bericht dat de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) 27 miljoen voor haar rekening neemt en dat dus 63 miljoen euro voor rekening van Rotterdam komt.

Voor het CDA is dit reden om te vragen of de 27 miljoen, die opgebracht wordt door de MRDH, ten koste gaat bestaande projecten of openbaar vervoer in onze regio.

Vragen:

  • Klopt de berichtgeving?
  • Welk belang heeft Barendrecht bij de Hoekse Lijn?
  • Welke andere projecten lopen binnen de MRDH waar Barendrecht een belang bij heeft?
  • Van het tekort van 90 miljoen euro neemt de MRDH 27 miljoen voor haar rekening. Gaat dit bedrag ten koste van andere projecten en/of ten koste van het openbaar vervoer? Zo ja welke en voor hoeveel?
  • De planning is dat de Hoekse lijn eind 2018 gaat rijden. Wat zijn de risico’s bij een verdere vertraging? Wie neemt dan de extra kosten?

 

Het project Hoekse Lijn omvat de ombouw van de bestaande infrastructuur van de zogeheten Hoekse Lijn, het NS traject tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland Strand, tot een hoogwaardige lightrailverbinding die gekoppeld wordt aan het Rotterdamse metronetwerk. Hiermee ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen Hoek van Holland strand, de aanliggende gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met het hart van Rotterdam. Met de aanleg wordt de bereikbaarheid in de regio vergroot (bron MRDH).