Bethelkerk

CDA: Kansen voor behoud Bethelkerk

BethelkerkBarendrecht | Het CDA ziet nog steeds kansen om de Bethelkerk voor de langere termijn te behouden voor Barendrecht, voor het verenigingsleven en voor kerkdiensten . Het kerkbestuur en de gemeente moeten wel op korte termijn overeenstemming kunnen bereiken over overdracht aan de gemeente. 

Dat zegt Jilles van der Stoep naar aanleiding van de raadsvergadering van 6 maart 2018. Het CDA vindt het belangrijk dat dit beeldbepalende gebouw behouden blijft voor Barendrecht en nam het initiatief om partijen met elkaar in gesprek te laten gaan.

Amendement op initiatief CDA biedt kansen voor kerkbestuur en gemeente!

Op dinsdag 6 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Barendrecht besloten om de onderhandelingen in te gaan met het kerkbestuur van de Bethelkerk over een overname door de gemeente. Hier zag het aanvankelijk niet naar uit want de meerderheid van de raad was tegen overname van de Bethelkerk door de gemeente, voornamelijk vanwege de mogelijke hoge kosten. Dit terwijl de onderhandelingen tussen het kerkbestuur en de gemeente nog niet eens waren begonnen. Het CDA heeft het initiatief genomen tot een amendement waarbij de gemeente en het kerkbestuur tot 1 juni 2018 de tijd krijgen om tot een overeenkomst te komen. Dit amendement behaalde een meerderheid in de raad. Dit biedt mogelijkheden voor het behoud van het kerkgebouw op de lange termijn.

Waarom is de Bethelkerk een juiste keuze?

De Bethelkerk is een zeer geschikte locatie om verenigingen te huisvesten die nu in het matig onderhouden Trefpunt zijn gevestigd. Het is een groot gebouw van 2000 m2, centraal gelegen en goed toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn. Het bijgebouw biedt kansen voor een grote vereniging als de Harmonie. Hier komt nog bij dat het perceel dat vrijkomt bij eventuele sloop van het oude Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat zeer geschikt is om seniorenwoningen te bouwen, waaraan een zeer grote behoefte is. Dit levert de gemeente tevens veel geld op en dit maakt de optie Bethelkerk veel goedkoper. Er is dus veel te zeggen voor overname van de Bethelkerk door de gemeente. Het college was ook unaniem van mening dat dit de 1e keuze is, de meeste verenigingen staan positief tegenover huisvesting in de Bethelkerk en de kerkgangers kunnen op de langere termijn gebruik maken van de Bethelkerk.

Wat gebeurt er als het kerkbestuur en de gemeente geen overeenkomst kunnen sluiten?

Dan zal er hoogstwaarschijnlijk een nieuw verenigingsgebouw komen aan de Dr. Kuyperstraat. De verenigingen zullen 2x moeten verhuizen en tijdelijk elders gehuisvest moeten worden. De Protestantse Kerk van Barendrecht, met een krimpend aantal kerkgangers, blijft zitten met een onderhoudsgevoelig gebouw dat moeilijk verkoopbaar is vanwege de status van gemeentelijk monument. Bovendien zal dit gebouw het overgrote gedeelte van de week leegstaan

 De Bethelkerk moet behouden blijven!

Het CDA vindt het m.n. belangrijk dat dit beeldbepalende gebouw behouden blijft voor Barendrecht. Niet alleen voor de kerkgangers maar voor alle Barendrechters die hiermee een binding hebben.