CDA stelt vragen Bevershof

Barendrecht | Via Facebook wordt door een bewoner van de Bevershof de noodklok geluid rondom de voortgang van de bouwactiviteiten. Rond de Bevershof zorgen de bouwactiviteiten al geruime tijd voor problemen door slechte straatverlichting en opengebroken wegen. Dit zorgt voor een onveilig gevoel en veel ongemak.

Op eerdere vragen (PvdA, 14 oktober 2017) is door het college aangegeven dat het de verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar is om te zorgen voor veilige en begaanbare condities in de openbare ruimte. Daarnaast is door de gemeente aangeboden om met tijdelijke betonplaten te voorzien in wegverharding. Ook werd aangegeven dat de gemeente verplichtingen rond de openbare ruimte afdwingt als dat nodig is.

De openbare ruimte en fatsoenlijke verlichting is echter nog steeds niet in orde en het CDA b vindt dat de openbare ruimte en veiligheid nu als eerste aandacht moet hebben.

 

Hiertoe heeft het CDA de volgende vragen gesteld aan de wethouder:

Vragen:

  • Kunt u aangeven welke acties door de gemeente, na oktober 2017, zijn ondernomen?
  • Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid en de inrichting van de openbare ruimte?
  • Kunt u aangeven wat de gemeente kan doen en gaat doen aan de slechte straatverlichting en de opengebroken wegen? En kunt u hier een termijn aan verbinden?