Katholieke Bond Ouderen

KBO-BarendrechtCDA Barendrecht voert overleg met Katholieke Bond Ouderen (KBO).

Op 19 september 2013 hadden Peter Luijendijk en Jilles van der Stoep, CDA raadsleden in Barendrecht een gesprek met de heer van Noordt en mevrouw Hinkofer, als bestuursleden van de Katholiek bond Ouderen ( KBO). Hieronder volgt een aantal belangrijke zaken waar zowel de fractie van het CDA als het bestuur van de KBO het hartgrondig over eens zijn:

1) Een positief aspect van de nieuwe WMO is, dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Daarin moeten ze worden ondersteund.

2) Zorg moet voor iedere oudere toegankelijk zijn ongeacht inkomen of vermogen. Als iemand financieel kan bijdragen dan mag dit worden gevergd.

3) Schrijnende situaties moeten te allen tijde worden voorkomen. CDA en KBO maken zich samen zorgen over ouderen met beginnende dementie, die tussen wal en schip dreigen te vallen. Voorheen werden zij opgenomen in een instelling en in de toekomst mogelijk niet meer.

4) Ouderen moeten worden ondersteund bij het gebruik van digitale middelen omdat deze vereenzaming kunnen tegengaan. Met kinderen, kleinkinderen, vrienden etc. kan gemakkelijk worden gecommuniceerd met beeld en geluid.

5) Ouderen moeten worden ondersteund bij het gebruik van digitale middelen, omdat in de toekomst op deze wijze gemakkelijker hulp ingeroepen kan worden van huisarts of verpleegkundige.

6) KBO is voor het behoud van de verplichte maatschappelijke stage van middelbare scholieren, omdat kinderen zo ook met ouderen in contact komen.

7) De ouderen voelen zich veilig in Barendrecht. Zij zijn voorstander van inzet van burgers in de vorm van buurtpreventie.

8) In moeten met name in het centrum van Barendrecht meer geschikte betaalbare woningen voor ouderen worden gebouwd.

Het gesprek tussen de raadsleden en bestuursleden verliep uiterst plezierig. De bestuursleden van de KBO verdienen veel respect voor hun activiteiten. CDA Barendrecht gaat zich inspannen om bovenstaande doelen voor ouderen te realiseren.

KBO in Schakel 10 oktober 2013

 

 

 

 

 

[avatar user=”Jilles” size=”thumbnail” align=”right”]