Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Metropoolregiokaart-300x300Metropoolregio Rotterdam Den Haag stapje dichterbij

De gemeenteraad heeft op 17 september 2013 in principe ja gezegd voor deelname in de gemeenschappelijke regeling (MRDH). Er moet nog wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan voor het ja van Barendrecht definitief is.

Eén van die voorwaarden is dat de stadsregio Rotterdam (met 15 gemeenten) en het stadsgewest Haaglanden (met 9 gemeenten) officieel ophouden te bestaan. Om dat mogelijk te maken moeten de Tweede en Eerste Kamer nog wel ja zeggen tegen deze plannen van het kabinet.   De bedoeling is dat dit besluitvormingsproces volgend jaar is afgerond zodat de MRDH op 1 januari 2015 van start kan gaan.

Binnen de gemeenschappelijke regeling MRDH gaan de 24 gemeenten samenwerken op het gebied van openbaar vervoer en  wegen. Ook dan de  MRDH een rol gaan spelen op economisch gebied.  Dat zijn precies de zaken die de stadsregio nu voor ons doet. Maar de stadsregio doet nu meer: bijvoorbeeld op  het gebied van groen, wonen (met name subregionale woningtoewijzing)  en duurzaamheid. Nog niet geheel is duidelijk hoe deze taken worden voorgezet. Daar moet de komende tijd duidelijkheid over komen.

Voordat wij volledig ja zeggen tegen de MRDH moet duidelijk zijn wat Barendrecht moet betalen,  maar ook de invloed van de 24 gemeenteraden op de besluiten, die de MRDH neemt moet vooraf goed zijn geregeld.  Niet onbelangrijk is de rol van de provincie binnen de MRDH. Over deze punten moet de komende maanden meer helderheid komen.

De CDA-fractie maakt zich zorgen over de snelheid van het proces. Die zorg hebben wij in de zienswijze die wij naar de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag hebben gestuurd weer geuit.

Maar nee zeggen tegen de MRDH is bijna geen optie.  Goed openbaar vervoer zowel per bus , per tram als per trein is voor onze gemeente van groot belang. Maar ook de bereikbaarheid van Barendrecht en onze bedrijfsterreinen via de snelwegen die Barendrecht omsluiten.  Het geld dat het rijk daarvoor geeft gaat naar die MRDH. En als je daar niet bij zit is het maar de vraag of je wat krijgt!

[avatar user=”Corrie” size=”thumbnail” align=”left”]