Aandacht voor sociale veiligheid tunnels verbrede A15

In de commissievergadering van 10 mei 2011 is de raad geïnformeerd over de op handen zijnde verbreding van de A15.  

Vanaf komende zomer wordt gewerkt aan de verbreding van de A15 op het traject Maasvlakte tot Vaanplein (MaVa-project). 

Corrie Righolt-Dam heeft aandacht gevraagd voor de sociale veiligheid in met name de fietstunnels onder de verbrede snelweg. We denken daarbij onder meer aan goede verlichting.

De CDA-fractie is tevreden dat wethouder Gebben dit punt ook oppakt. Vanzelfsprekend blijven we de resultaten volgen.