In memoriam Leen Kok oud- CDA-wethouder Barendrecht

Donderdag 28 juli  2011 is onder grote belangstelling, respect en dankbaarheid afscheid genomen van de op 24 juli 2011 overleden oud CDA-wethouder van Barendrecht Leen Kok. Hij is 84 jaar geworden

 

Leen was raadslid voor de Christelijke Combinatie, de lokale voorloper van het CDA van 1970-1974 en aansluitend als CDA-er van 1974 tot 1994. Hiervan was hij in de jaren 1986-1992 wethouder en loco-burgemeester. In 1974 nam Leen Kok de rol van fractievoorzitter over van mijn vader Sander Silvis en in 1986, toen hij wethouder werd, werd ik in zijn plaats fractievoorzitter. Bijzonder.

In de raadsperiode van Leen speelden al de plannen voor een groter Barendrecht. De gemeente wilde rond de 125 woningen per jaar bouwen en de provincie ZH en de regio Rijnmond veel meer.

Daarnaast de discussie over de toekomst van de polder Nieuw-Reijerwaard. Een thema dat intussen weer actueel is. Toen als kassenlocatie nu als bedrijventerrein voor de agf-sector (aardappelen-groente-fruit e.a.)

In 1986 werd Leen wethouder en verdiende de portefeuille Ruimtelijke Ordening. Een portefeuille die tot de vorige raadsperiode in handen van het CDA bleef. Een totaalplan voor Centrum Dorp moest er komen. De huidige locaties aan de koppen van de Middenbaan zijn het tastbare bewijs van de uitvoering van de toen bedachte plannen. De periode na het overlijden van burgemeester vd Brink tot de komst van burgemeester vd Wouw is Leen loco-burgemeester geweest. Een functie die hij met veel plezier uitoefende. Soms oogstte hij forse kritiek. Een voorbeeld hiervan is de realisatie van een fietssluis, maar bestaat nog steeds. Het besluit tot de aanleg van de rondweg (Leedeweg), naast het besluit voor een aangepast Centrum Plan Dorp en het principe besluit tot uitbreiding van de kern van Smitshoek waren de laatste belangrijke bestuurlijke hoogstandjes.

De plannen rond de realisering van de Betuweroute en de HSL kostten veel inspanning. Zelf moest hij gedwongen verhuizen. Zijn huis moest wijken. Gelukkig kwam dat op het moment dat de kinderen het huis uit waren en hij samen met zijn vrouw een passende woning op het voormalige terrein van de weegbrug en opslagloodsen achter de Barendrechtseweg kon vinden.

Als je het gemeentehuis binnen kwam dan wist je al gauw dat hij op de bestuursvleugel aanwezig was. De hal vulde zich regelmatig met zijn gelach en welluidende stem. Hij was een betrokken bestuurder die genoot van zijn functie. Hij heeft daarin samengewerkt in verschillende coalities, steeds met de VVD als partner en daarnaast afwisselend met PvdA en SGP.

Het was een man met wie je afspraken kon maken. We bewaren goede herinneringen aan zijn bestuurlijke periode en ook  nog daarna. In de beginjaren na zijn afscheid bezocht hij regelmatig partijvergaderingen. Later werd dat om persoonlijke redenen minder.

Zijn vrouw Rina en familie veel sterkte gewenst bij het dragen van dit verlies.

Kees Silvis

voorzitter CDA afdeling Barendrecht