Aanvullende vragen aanpak overlast Middeldijkerplein.

De CDA-fractie heeft tijdens het vragenkwartier van de commissie Samenleving van 6 oktober 2008 aanvullende vragen gesteld over de aanpak van de overlast rondom het Middeldijkerplein.

Wij zijn tevreden met de aanpak van het college/de burgemeester, laten we dat voorop stellen. Maar wij vonden de stappen, die genomen werden in de tijd nog te vaag.

Wethouder Schreurs, die de vragen namens het college beantwoordde, gaf aan dat de gebiedsregisseur hard aan het werk is om de overlast aan te pakken.
Met de onlangs ingestelde contactgroep van bewoners wordt volgende week overleg gevoerd door de gebiedsregisseur om te kijken hoe de overlast verminderd kan worden.

De wethouder zei toe dat indien er  zich onverhoopt een ernstige situatie voor zou doen rondom het Middeldijkerplein  de raadsleden direct in kennis gesteld worden van het gebeuren. In de eerstvolgende commissie vergadering wordt dan een mondelinge toelichting gegeven.

Verder wordt de raad eens in de drie maanden in de commissie Samenleving bij gepraat over de gezette stappen en de resultaten van de aanpak van overlast rondom het Middeldijkerplein.

De analyse over de melding waar door het college over gesproken wordt, de eerste informatie, ontvangt de commissie Samenleving over 2 maanden (in december).

Wij hopen dat dit alles bij mag dragen aan een vermindering van de overlast in dit gebied van Barendrecht.  Natuurlijk moet gelijktijdig worden voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar andere locaties. Ook daar heeft het college aan gegeven alert op te reageren.

Wilt u naar aanleiding van dit bericht reageren stuur mij dan een mail.