Bedrijventerrein-Oost, weer een stap verder.

Op 7 oktober 2008 is in de vergadering van de commissie Ruimte de structuurvisie en het beeldkwaliteitsplan voor het bedrijventerrein Oost aan de orde geweest. Zoals bekend is dit de verzamelnaam van alle bedrijfsterreinen ten oosten van de spoorbundel. Er wordt daar hard gewerkt aan de herstructurering van de verschillende gebieden.  Ziedewij heeft voor een deel al een gedaanteverwisseling ondergaan, met nieuwe bedrijven rond de Ebweg.

De grootste veranderingen gaan vinden plaats op het voormalig veilingterrein, waar The Greenery is gevestigd. Inmiddels is daar een deel van het enorme nieuwe bedrijfspand van Den Hollander / Plus gerealiseerd en in gebruik genomen. Greenery-dochter Hollander verzocht vanuit dit prachtige pand de versdistributie voor Supermakrtconcern Plus. Daar ligt ook het Handelsterrein met grotere (Olympic Fruit) en kleinere AGF bedrijven. Ook daar gaat flink wat op de schop.

De gemeente speelt een belangrijke rol in de regie van alle bouwactiviteiten. Dat reguleren gebeurt ondermeer via het vaststellen van een structuurvisie en een beeldkwaliteitsplan. Dit plan was als eerder vrijgegeven voor inspraak. Er zijn nu maar enkele zienswijzen binnengekomen en het plan zal in de komen Raadsvergadering nagenoeg ongewijzigd definitief worden vastgesteld. Ruim baan voor de AGF-bedrijfstak en de mogelijkheid om het gebied ten oosten het station ook een oppepper te geven door de mogelijk te bieden daar ook nieuw bedrijfspanden te bouwen.

Verder is de infrastructuur een belangrijk aandachtpunt van de gemeente. De verbinding van het Zuideinde, langs het station naar de Gebroken Meeldijk, is vorig jaar gerealiseerd. Van groot belang voor de ontsluiting is de aanleg van de Spoorlaan, die van de Verenambachtseweg (de rondweg naar de A15) naar het station gaat lopen. Een belangrijke verkeersader voor alle activiteiten in dit gebied. Wethouder Martin Schreurs werkt hard aan de realisering van alle plannen, inclusief die voor het verbeteren van de verkeersafwikkeling op de Dierensteinweg. Recent is begonnen met de verbredeing van de Verenambachteweg zelf, maar dat is nog maar het begin van veel verbeteringen.