Afvalbeleid, feiten en fabels 2

FEITEN EN FABELS AFVALBELEID 2

HERHAALD BERICHT N VAN 20 JANUARI 2020 IN VERBAND MET VERMELDING HIERVAN IN RAPPORT BERENSCHOT OVER HET AFVALBELEID 

 

 

Nog meer informatie over het afvalbeleid

 

Vandaag verscheen er in de Schakel een artikel over het afvalbeleid dat wij als CDA Barendrecht hebben ingezonden.
Ook hebben we dit vandaag zelf op onze eigen website en socialmedia kanalen gezet.

Er wordt veel op gereageerd en er zijn aanvullende vragen gekomen. Reden voor ons om daarop te reageren met dit aanvullende artikel (inmiddels nr 3 in de reeks feiten en fabels).

De nieuwe pas doet het niet bij het afvalaanbiedstation.
Dat klopt, dit komt omdat ook daar de apparatuur nog niet is ingeregeld. De oude pas werkt nog wel. Maar in verband met deze situatie is besloten om de toegang open te stellen zonder pas.
Als de apparatuur gekoppeld is en werkt dan kan alleen nog met de nieuwe pas toegang worden verkregen.

De nieuwe afval pas zou niet getest zijn op de ondergrondse vuilcontainers.
Dit systeem is vooraf getest (en draait overigens al op vele plaatsen in Nederland probleemloos). Ondanks de test is gebleken dat er zich fouten in de software bevonden toen de apparatuur werd aangezet op 1 januari. Daar is aktie op ondernomen richting de leverancier en als tijdelijke oplossing is de paslezer gedeactiveerd. De containers staan nu open en de paslezer reageert op elke pas met een soortgelijke chip totdat de problemen verholpen zijn.
Als blijkt, na testen, dat het wel functioneert dan worden de paslezers weer geactiveerd.

Duitsland
In het vorige artikel hebben we aangegeven dat het vervoer naar Heerenveen minder milieubelastend was dan de andere optie via de AVR. We zijn daarbij vergeten te vermelden naar welke plaats het dan zou gaan in Duitsland. Dat is inderdaad belangrijk want wat dan pas weet je het verschil in afstand.
Het PMD afval van de AVR gaat naar het bedrijf CABKA. Dit bedrijf heeft 2 vestigingen in voormalig Oost Duitsland: Genthin (vlakbij Dresden, 601km) en Weira (vlakbij Berlijn, 730 km) .
We weten niet naar welke vestiging het gaat maar we weten wel dat het vervoer naar Heerenveen “slechts” 200 km is.
En het restant dat niet bruikbaar is uit het PMD afval gaat dan van Heerenveen naar Harlingen (55km) om aldaar verbrand te worden.

Snoeiafval is een probleem in wijken zonder kliko’s.
Dat is juist. We hebben hier als CDA Barendrecht al een signaal over afgegeven en daar komt op korte termijn een bericht over van de kant van de gemeente.
Kern daarvan zal zijn dat er aanvullende maatregelen genomen worden voor snoeiafval in de wijken zonder kliko’s (bv. Buitenoord).

In de wijken zonder Kliko’s is behoefte aan extra ondergrondse papiercontainers.
Al eerder ergens door de gemeente was aangekondigd dat er nog een “verdichtingsplan” zou komen voor wijken zonder kliko’s. Wij hebben vernomen dat dit plan er nu is en binnenkort van start gaat. Dit betekent dat er in deze wijken extra containers geplaatst zullen worden (ook de groene Groente Fruit en Etensresten cocons).
Dit zal voor de bewoners van deze wijk een behoorlijke verbetering zijn.

Er werd eerder aangegeven dat de kliko’s die nu uitgeleverd zijn mogelijk te groot zijn voor sommige huishoudens, hoe zit dat?
De gemeente heeft toen beloofd om ergens in 2020 een omruilactie te starten.
Hier hebben we naar geïnformeerd en het blijkt dat deze beloofde omruilactie binnenkort van start gaat.

Als laatste nog het volgende.
2020 is voor de nieuwe manier van inzamelen een “inregel” jaar. Alle signalen die bij de gemeente binnenkomen, hoe dan ook, worden opgepakt. Wij, als CDA Barendrecht, blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen, gaan met de gemeente hierover in gesprek en houden u op de hoogte!

Tagged