Algemene Beschouwingen 2012

De voorjaarsnota 2012 wordt in de raadsvergadering van 25 en 26 juni 2012 besproken.

Bij de voorjaarsnota spreken de fracties hun algemene beschouwingen uit.

De CDA-fractie heeft er dit jaar voor gekozen de Algemene Beschouwingen niet in zijn geheel in de raadsvergadering uit te spreken, maar alleen de belangrijkste punten aan de hand van een powerpointpresentatie. Vandaag heeft de eerste termijn plaats

Morgen gaat de raad verder met de besluitvorming en de 2de termijn.

De voorjaarsnota staat in het teken van de crisis waar Nederland in zit. De gemeente Barendrecht zal na een bezuiniging van 10 miljoen euro bij de begroting nog 1 miljoen extra aan ombuigingen moeten vinden.  Aan het college is in een amendement de opdracht gegeven naast de scenario’s, die het college al aangeeft nog extra onderzoek te doen naar ombuigingen.

In de loop van de week hoort u hoe de besluitvorming is verlopen.

U kunt hier downloaden:

De algemene beschouwingen Iedereen blijft meedoen in Barendrecht; algemene_beschouwingen_2012.def

Het amendement aanvulllend eonderzoeksopdrachten mogelijke ombuigingen: amendement_onderzoeksopdrachten.def

De powerpoint aan de hand waarvan de CDA beschouwingen werden gepresenteerd: presentatie_ab_cda_2012_def