Barendrecht zoekt nieuwe raadsleden!

Informatiebijeenkomst op donderdag 5 juli 2012 in gemeentehuis van Barendrecht!

Ziet u zichzelf als raadslid van Barendrecht? Of bent u gewoon benieuwd hoe het in de raad werkt? In beide gevallen bent u van harte welkom tijdens de informatieavond op donderdag 5 juli 2012. De Barendrechtse politiek organiseert deze avond in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

In maart 2014 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Voor veel mensen is dat nog een heel eind weg. Voor de politieke partijen in de gemeenteraad is het al weer tijd om na te denken over verkiezingsprogramma’s, campagnes en op zoek te gaan naar politiek geïnteresseerden en talent.

Onbekend maakt onbemind

Veel mensen klagen over de politiek in Nederland. Of dat terecht is of niet, maakt eigenlijk niet uit. Het ‘politieke bedrijf’ is voor buitenstaanders niet altijd even duidelijk, doorzichtig of aansprekend. Meestal gaat het er dan om dat mensen onbekend zijn met het politieke werk en hoe het in elkaar steekt. De politieke partijen in Barendrecht trekken zich dat aan en hebben nagedacht hoe de politiek dichter bij de burger kan worden gebracht en/of u dichter bij de politiek.

Op 5 juli kunt u zien en horen hoe inspirerend én leuk het kan zijn, om politiek actief te zijn. Tijdens deze bijeenkomst zal door raadsleden, actieve leden van politieke partijen, wethouders, de burgemeester en de griffier uitleg worden gegeven over het politieke werk in de gemeenteraad. Zij zullen u uit eigen ervaring vertellen wat hen motiveert om politiek actief te worden en te zijn. Daarnaast krijgt u natuurlijk de mogelijkheid om hen vragen te stellen. Ook zijn de politieke partijen uit de gemeenteraad aanwezig en kunt u met hen in gesprek, om te kijken welke partij u het meest aanspreekt.

Als u na de bijeenkomst bevangen bent door het ‘politieke virus’, krijgt u de mogelijkheid om een kijkje in de keuken van de gemeente te nemen. U kunt zich dan aanmelden voor een training waarbij u inzicht krijgt in de processen en procedures rondom concrete onderwerpen die nog in besluitvorming zijn of moeten komen. Op deze manier kunt u ook een goede afweging maken of de politiek iets voor u is, welke partij het beste bij u past en of u zich kandidaat wilt stellen.

Deelnemen

Bent u geïnteresseerd kom dan naar de informatieavond op donderdag 5 juli van 20.00 uur tot 22.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. In verband met de organisatie vragen wij u om voor 3 juli aan te melden bij de griffier mevr. G.E. Figge door een e-mail te sturen naar griffie@barendrecht.nl of een brief te sturen naar mevr. G.E. Figge, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Kunt u die avond niet aanwezig zijn maar heeft u toch interesse stuur dan ook een mail naar bovenstaand adres!