CDA: Wijkregie gaat door

Tijdens de commissievergadering  Samenleving van 15 januari 2013 was de evaluatie wijkregie aan de orde. De verschillende raadsfracties spraken met elkaar over het voorstel van het college om wijkregie structureel in te bedden in de organisatie. Daarmee komt een eind aan de projectfase van wijkregie, en krijgt het een echte, eigen plek.
Wijkregie heeft zich in Barendrecht op de kaart gezet.

Er zijn verschillende zaken bereikt op uiteenlopende beleidsterreinen. De successen zijn voor het grootste deel te danken aan de twee wijkregisseurs die van het begin af aan vol enthousiasme hun rol oppakten. Dit bleek wel door de inspraak van onder andere BOBO (Bewonersvereniging Buitenoord) die na een kritische start zich door de wijkregie echt praktisch en voortvarend gehoord voelden.
Daarbij liepen de wijkregisseurs er ook tegenaan dat de organisatie nog niet altijd goed raad met hen wist. Dat leidde wel eens tot stagnatie en wrevel, daar zit een verbeterpunt.
Juist nu wijkregie een officiële plek in de organisatie krijgt wordt met name die onduidelijkheid weggenomen. Hiermee is het de bedoeling dat wijkregie meer en sneller zal kunnen schakelen.
Het is een misverstand dat wijkregie door de bezuinigingen zal gaan verdwijnen. Juist door de inbedding in de organisatie zullen er geen aparte budgetten meer nodig zijn.

Het CDA heeft de wethouder een aantal verduidelijkende vragen gesteld over het evaluatierapport. Met name de uitleg over het verschil tussen de oude vorm en die voor de toekomst verduidelijkt veel. Zie hiervoor: http://barendrecht.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=493290/type=pdf/376707_beantwoording_technische_vragen_CDA_inzake_wijkregie.pdf

Wethouder Gebben heeft toegezegd dat wijkregie in de BAR ook een vervolg gaan krijgen. De Barendrechtse wijkregie dient daarbij als voorloper.
"CDA Barendrecht ziet voor onze bewoners een duidelijke meerwaarde in Wijkregie. Dit moet zo blijven in de nieuwe organisatiestructuur en wij blijven dit bewaken".