Algemene Ledenvergadering 21 november 2012

Het bestuur van de plaatselijke afdeling nodigt u allen hartelijk uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.  

Deze ALV wordt gehouden op woensdag 21 november 2012

plaats Ned Geref. Kerk Maranatha, Dorpsstraat 178A, 2992 AB Barendrecht

aanvang 20.00 uur

thema: De zorg vanuit het perspectief van de instelling en de rol van de gemeente.

De uitnodiging kunt u hier downloaden: uitnodiging_alv_21_november_2012

Voor meer informatie stuur een mail naar secretaris@cdabarendrecht.nl