CDA voor behoud zwembad als maatschappelijke onderneming

De haalbaarheid privatisering van het Inge de Bruijnbad stond op de agenda van de commissie Samenleving van 30 oktober 2012. De laatste jaren is er veel te doen geweest over de exploitatie van het bad. Sinds de oplevering in 1999 wordt dit ingevuld door een private partij namelijk Sportfondsen Barendrecht BV.

De overeenkomst tussen de gemeente en deze partij loopt per 1-1-2013 af en het is tijd voor een heroriëntatie over de positie van het zwembad. Dit is onder meer . Ingegeven door de financiële crisis. Het zwembad ontvangt jaarlijks een fors bedrag aan subsidie van onze gemeente. In de huidige constructie gaat de winst van het zwembad naar private aandeelhouders. Een ongewenste situatie vindt ook de CDA fractie.

Volledig privatiseren van het zwembad is geen haalbare kaart. In deze financieel moeilijke tijden is er geen marktpartij hiervoor te vinden. Bovendien zouden de toegangsprijzen flink gaan stijgen wat wij als fractie niet willen.

Uit oogpunt van bezuinigingen zou het sluiten van het zwembad het meeste geld opleveren. CDA-Barendrecht is hier een tegenstander van omdat wij van mening zijn dat een zwembad een middel is om gezondheid en beweging te stimuleren. Barendrechtse kinderen moeten kunnen leren zwemmen in de nabijheid van hun thuis. Barendrechtse verenigingen, zoals de Zwem- en Polovereniging Barendrecht moeten gebruik kunnen maken van een Barendrechts zwembad. Heel belangrijk vindt het CDA dat de kwetsbaren, ouderen en mensen met een handicap ook gebruik moeten kunnen maken van een zwembad in hun directe omgeving.

Burgemeester en wethouders hebben voorgesteld om een zogenaamde maatschappelijke onderneming op te richten. Dit is in dit geval een BV met als enig aandeelhouder de gemeente. De winst die wordt gemaakt door het zwembad gaat nu naar de gemeente. Publiek geld blijft publiek geld. Het allerbelangrijkste is dat er voor de gebruikers van het zwembad niets verandert.

DE CDA-fractie heeft tijdens de commissievergadering haar steun uitgesproken voor dit scenario. De raad neemt hier in de vergadering van 5 november a.s. een definitief besluit over. Het is de verwachting dat er een meerderheid in de raad is voor deze maatschappelijke onderneming.