ALV CDA- afdeling Barendrecht

Op 29 mei a.s. Algemene Ledenvergadering van de CDA-afdeling Barendrecht.  Het afdelingsbestuur stuurde haar leden de volgende uitnodiging:

 

 

De voorbereiding voor de volgende verkiezing is in volle gang. Leden van de CDA-afdeling Barendrecht werken mee aan de vormgeving van het verkiezingsprogramma. SAMEN doen we dat. In de voorgaande ALV-vergaderingen heeft u wellicht ook uw steentje bijgedragen. Dat kan alleen SAMEN. Ook dit keer wordt van u gevraagd een bouwsteen toe te leveren voor het programma. Dat doen we door met gebruikmaking van wat eerder door leden tijdens de vorige bijeenkomsten in gebracht is. U krijgt dus nog een keer de kans de CDA-standpunten voor Barendrecht aan te scherpen. Het is daarom dat het bestuur van de afdeling CDA-Barendrecht u uitnodigt voor deze ALV vergadering.

 

Behalve dat u volop ruimte krijgt voor het geven van uw inbreng, draagt het bestuur u ook een lijsttrekker voor en wordt u op de hoogte gesteld van het Campagneplan voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014.

 

Het bestuur van de CDA-Afdeling Barendrecht nodigt u dus van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op 29 mei a.s. om 20.00u.  Deze wordt gehouden in de zaal van de Nederlands Gereformeerde Kerk (Maranathakerk), Dorpsstraat 178A, 2992 AB Barendrecht

 

 

 

Agenda:

 

1.                                 Opening ledenvergadering                                                               (20.00)

 

2.                                 Vaststellen van de agenda voor het huishoudelijk deel                   (20.05)

 

3.                                 Verslag CDA-ALV 20 maart  2013                                                    (20.10)

 

4.                                 Voordracht lijsttrekker + stand van zaken kandidatenlijst               (20.20)

 

5.                                Stand van zaken Campagne                                                              (20.40)

 

Pauze                                                                                                                                    (20.45)

 

6.                                 Samen bouwen aan het CDA-verkiezingsprogramma              (21:00-22.00)

 

 

 

U KOMT TOCH OOK !!! Laat uw stem horen.