Amendement bezuinigingskader

 

Amendement

Artikel 32 reglement van orde

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Ondergetekende stellen voor het raadsbesluit van burgemeester en wethouders van Barendrecht met als onderwerp Voorjaarsnota 2007

Als volgt te amenderen:

De hoofddossiers  niet aan te merken als "no-go-area's", maar als kader te vervangen door:

  • De zwakkeren in de Barendrechtse samenleving worden bij bezuinigingen ontzien.
  • Gebieden ontzien, die bijdragen aan de sociale cohesie.
  • Zuidpolder

Dit amendement werd ondertekend door de fractievoorzitters van CDA, PvdA, SGP/ChristenUnie, GroenLinks en D66.

Barendrecht, 10 juli 2007.