Woningbouwlocatie Zwembad ‘t Keerpunt.

Tijdens de Raadsvergadering van maandag 25 juni  2007 stond op de agenda de keuze die moest worden gemaakt voor de verdere ontwikkeling van de woningbouwlocatie zwembad 't Keerpunt.

Dat is naast het station van Barendrecht, aan de zijde van de Stationsweg  

De vorige gemeenteraad heeft begin 2006 besloten dat de selectie van de onderwerpen zou moeten gebeuren via een prijsvraag, waarbij een aantal aannemers/ontwikkelaars een plan kon indienen, op basis van een aantal randvoorwaarden die door de gemeente zijn vastgesteld. De raad moest nu een uitspraak te doen over de drie beste plannen, waarna het college uiteindelijk zal beslissen voor welk plan zal worden gekozen. Nagenoeg unaniem volgende de Raad de volgorde van de bewonerscommissie: Kanters, BAM en Omme & De Groot, dat was en werd de volgorde.

De CDA fractie heeft aangegeven de voorkeur te hebben voor het ontwerp van Kanters, mede ook vanwege de hoogte van het appartementengebouw. Wij hebben er op aangedrongen dat er goede afspraken worden gemaakt met de aannemers ter beperking van de overlast van het bouwverkeer. Ook hebben we gevraagd om een meldpunt voor klachten, zodat bewoners niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Wethouder Nootenboom heeft toegezegd beide zaken te zullen organiseren

De bewoners van het gebied rondom het voormalig zwembad hebben we het de afgelopen jaren niet echt makkelijk gemaakt. Jarenlang bouwellende van de het spoor en de overkapping. Begrijpelijk dat men kritisch is. Een deel van de bewoners vindt ook dat het aantal geplande woningen te groot is, en vreest verkeersoverlast. We snappen de kritiek, maar denken dat het in de praktijk zal meevallen. 110 woningen is veel, maar het zal voor een flink deel gaan om woningen voor 1 en 2 persoonshuishoudens.  Ik vertrouw erop dat we er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat er een mooie bebouwing komt, voor ouderen en jongeren die graag bij het station willen gaan wonen, en dan zonder dat we het woongenot van anderen, die er al wonen, te veel hebben aangetast.