Amendement Nota reserves en Voorzieningen 2007

Tijdens de behandeling van de nota Reserves en Voorzieningen 2007 is het volgende amendement aangenomen. De tekst vindt u hieronder.

amendement bij nota reserves en voorzieningen 2007