Antwoord op vragen taxivervoer

Naar aanleiding van een aantal brieven van bezorgde inwoners van Barendrecht heeft de CDA fractie vragen gesteld aan het college van B&W over het taxivervoer in Barendrecht voor mensen met een beperking. antwoorden_cda-vragen_collectief_vervoer 

De CDA fractie stelde de volgende vragen:

-Is het bij het college bekend dat afspraken in het collectieve vervoer niet altijd worden nagekomen?

-Zo ja, is er naar het oordeel van het college sprake van een structurele tekortkoming van de kant van de vervoerder?

-Zo ja, voldoet de vervoerder dan nog aan de aanbesteding van de gemeente Barendrecht?

-Is het college van plan concrete stappen te ondernemen om de serviceverlening van het collectieve vervoer op niveau te brengen danwel te houden, bijvoorbeeld door met de vervoerder in gesprek te gaan?

-Zo ja, wat zijn dan de concrete stappen die het college gaat zetten?

Inmiddels heeft het college de vragen van de CDA fractie beantwoord. Er blijken iedere maand ongeveer 10 klachten binnen te komen op 4000 ritten die worden uitgevoerd. Net als de beide klachten van bezorgde burgers gaan de meeste andere klachten ook over de tijden van ophalen en aankomen. Gelukkig geeft het college aan dat zij ook hecht aan een goede dienstverlening. Om die reden heeft het college regelmatig overleg met de vervoerder.

De beide klachten die bij de gemeente zijn binnengekomen zijn doorgestuurd naar de vervoerder om deze netjes af te handelen. De CDA fractie is voor nu tevreden met de aandacht die het college geeft aan dit onderwerp en hoopt dat daarmee het aantal klachten kan worden teruggebracht en de serviceverlening kan worden verhoogd!

Het volledige antwoord van het college kunt u hier downloaden:antwoorden_cda-vragen_collectief_vervoer